Årsmöte Söderslätts Jaktvårdskrets

Söderslätts Jaktvårdskrets

Ändrad plats för årsstämman 2021

Mötet kommer att genomföras digitalt

 

Då vi tyvärr får konstatera att vi ånyo är inne i en tilltagande smittspridning av Covid-19 viruset har styrelsen för Söderslättskretsen beslutat att även detta års stämma måste hållas digitalt. Vi beklagar detta och tycker det skulle ha varit mycket trevligt att äntligen kunna träffa medlemmarna på traditionellt vis. Med ärtsoppa och pannkakor, fysisk stämma och föredrag. Men för allas säkerhet väljer vi den digitala kommunikationen.

 

Datum och tid är fortfarande 3 Februari kl 19.00.

 

De medlemmar som önskar delta skall logga in på torbjorn.andren@assaabloy.com och anmäla sitt deltagande.

 

 Styrelsen hälsar välkommen till Årsmötet i Söderslätts Jaktvårdskrets

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar