Extrainkallat årsmöte Söderslätts Jaktvårdskrets

Kallar härmed till extrainkallat årsmöte i Söderslätts Jaktvårdskrets den 2 mars klockan 18.30.

Mötet kommer att hållas digitalt via Teams.

Föranmälan om deltagande sker till: torbjorn.andren@assaabloy.com

På dagordningen står beslut om eventuellt samgående med Malmö/Burlöv och Söderslätts Jaktvårdskrets.

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar