Välkommen till Tidaholm Jaktvårdskrets

Ny ordförande i kretsen

Tisdagen den 19/2 2019 hade Tidaholms jaktvårdskrets årsmöte i dimmehus. Tidaholms jaktvårdskrets bestod vid årskiftet av 251 medlemmar, på årsmötet närvarade 18 personer.

Tomas Kullsvik som varit ordförande i kretsen under många år lämnade över ordförandeskapet i kretsen till Jan Olof Sandberg.

 

 

Inga kommentarer än.

Kommentera

 

—————————————————————————————————————————————————————————–

VIKTIGT!

Avskjutningsrapport 1 april 2015 – 31 mars 2016

Det är lika viktigt att rapportera ditt resultat även om det inte skjutits några vilt.

1. Gå in på www.viltdata.se/avskjutningsrapporten/
2. Logga in eller registrera dig för att få inloggningsuppgifter.
3. Fyll i dina uppgifter, storlek på jaktmarken och vad ni skjutit under året, klicka på spara, sen är ni färdiga.

Uppgifter om rapportörer eller från enskilda områden särredovisas aldrig – statistiken används endast som underlag för beräkning av avskjutningen och bedömning av viltstammarnas utveckling på krets och länsnivå.

Vi jägare har stor kunskap om viltet och skogen och det är viktigt att vi rapporterar och sammanställer den information vi har för att öka vår kunskap om jakten och viltet. Svenska Jägareförbundet har sedan 1939, då vi började sammanställa statistiken, kunnat följa alla de stora förändringarna i viltstammarna under denna tid och det är viktigt att vi kan göra detta också i framtiden.

Avskjutningsrapporterna från Er/Era jaktmark/er (oavsett storlek) är mycket viktig för Sveriges viltförvaltning och bidrar bland annat till:

• En grund för att följa viltstammars utveckling och tillstånd
• Möjlighet att i god tid upptäcka förändringar och trender hos våra viltstammar
• Underlag för att planera avskjutningsnivåer
• Underlag för bedömning av jakttider och vilka arter som är jaktbara
• Beslutsunderlag för olika myndigheter

Om du av någon anledning inte kan rapportera via Internet så kontakta er närmaste jaktvårdskrets eller Jägareförbundets konsulenter så hjälper vi till!

Thomas Ohlsson thomas.ohlsson@jagareforbundet.se
Clas Magnusson clas.magnusson@jagareforbundet.se
Fredrik Ustrup fredrik.ustrup@jagareforbundet.se