Ordförande

Ordförande

Jan-Olof Sandberg

älgansvarig, Jakt och faunaansvarig

0708 717084  jos.svartekulla@gmail.com