Välkommen till Jägareförbundet Umeå

Här informerar vi om händelser och aktiviteter i vår krets!

Jägareförbundet Umeå är en lokal organisation inom Svenska Jägareförbundet.  Kretsens uppgift i stort är att tillvarata medlemmarnas intressen, verka för en uthållig och biologisk riktig anpassad jakt samt medverka vid eftersök av trafikskadat vilt.

Senaste nytt från Jägareförbundet Umeås facebookflöde;

 

Kretsen har ca 2000 medlemmar. Medlem i kretsen kan man bli antingen genom att man är bosatt inom kretsens område eller att man jagar inom kommunen.