Eftersök

Nationella Viltolycksrådet – NVR
NVR:s huvuduppgift är att ta hand om vilda djur som skadats i trafiken. NVR:s verksamhet är samtliga 21 län i Sverige engagerade inom viltolycksorganisationen och i varje län finns en länsansvarig från vardera jägarorganisation och polismyndighet. För utförlig information gå till http://www.viltolycka.se/

2022
Älgolyckor: 60 st
Rådjursolyckor: 212 st
Kronviltsolyckor: 0 st

2021
Älgolyckor: 81 st
Rådjursolyckor: 232 st
Kronviltsolyckor: 3 st

2020
Älgolyckor: 54 st
Rådjursolyckor: 206 st
Kronviltsolyckor: 2 st

2019
Älgolyckor: 55 st
Rådjursolyckor: 245 st
Lodjursolyckor: 1 st
Kronviltsolyckor: 2 st

2018
Älgolyckor: 61 st
Rådjursolyckor: 243 st
Lodjursolyckor: 2 st
Kronviltsolyckor: 2 st

2017
Älgolyckor: 78 st
Rådjursolyckor: 197 st
Lodjursolyckor: 1 st
Kronviltsolyckor: 3 st

 

En stor förändring från 2012-01-01 vad gäller eftersöksjägare som löser polisens eftersöksuppdrag är att dessa skall vara registrerade och godkända i NVR databas. Detta innebär bl a att man skall ha godkänd jägarexamen och godkänd eftersökshund, vilket kan intygas och godkända NVR från jaktledare. Blankett finns på www.viltolycka.se Tidigare kunde man som jakträttshavare genomföra uppdrag utan att vara registrerad, denna möjlighet är borttagen främst med anledning av att rätt säkerhetsnivå (rätt utrustning)inte kan säkerställas och att återrapporteringen fallerar samt att polisen som uppdragsgivare inte har kontroll på lämplighet,kompetens och försäkringar.