Styrelse

 

andguss-hare

Anders Gustafsson

Styrelsesammansättning och ansvarsområden 2022

 

Ordförande Ulf Lundgren 070-4714718 Marknads/mediaansvarig
Utbildningsansvarig
Rovdjursansvarig
AU
Vice Ordförande Anders Gustafsson 070-6665368 Småviltsansvarig
AU
Kassör Mikael Fällman 070-6993365  AU
Sekreterare Nicklas Eriksson 072-4020150 Jaktansvarig Sävar FS
Hemsida
Jakthundar
Älgviltsansvarig
AU
Ledamot Jens Andersson 070-5213780 Jaktansvarig Umeå FS
Jaktansvarig Tavelsjö FS
Ledamot Roger Johansson 070-6566256 NVR samordnare
Biträdande rovdjursansvarig
Ledamot Alf Petersson 073-0273786 Jaktansvarig Teg FS
Viltvårdskampanjen
Ledamot Roger Lundström 073-8006905 Jaktansvarig Hörnefors FS
Skytteansvarig
Lisa Ando 070-6182979 JAQT

E-post till Jägareförbundet Umeå, svjf.umea@gmail.com