Nyheter Arkiv

Ekebyboda älgskyttebana godkänd – Stort tack till frivilliga insatser

Under många månader var våra skjutbanor (älgbanan och inskjutningsbanan) stängda pga för hög ljudnivå vid skyttet. Vi anmodades att göra ljuddämpande insatser för att få tillstånd att öppna skjutbanorna igen. För att få ett godkännande skulle resultatet från ny ljudmätning ligga under gällande gränsvärde. När det gäller inskjutningsbanan så tog kommunen ett stort ansvar för ljuddämpande åtgärder av skjutboden, eftersom de tidigare hade satt upp byggnaden. Ett stort tack till Uppsala kommun för detta.

Men när det gäller skjutboden vid älgbanan så fick vi själva ta ansvar för åtgärderna, dvs. vad behöver göras, hur ska det göras, bekostas och vem gör det? Frågorna var fler än svaren. Men då tog banchefen Hermann Blenk och Gabriel Leijonhufvud initiativet till att själva ta fram en plan, informerade styrelsen och själva verkställde den. De lade ned mycket tid och arbete, men det resulterade i att ljudmätningen gav godkänt resultat. Jag vill därför framför mitt och styrelsens tack till Hermann och Gabriel för deras strålande insatser – tack!

Rolf Hellman

Ordförande

Läs mer

Hundens dag Almunge hundcenter

Besök oss på Hundens Dag i Almunge 6: e Maj!

Jägareförbundet i Uppsala deltager stort på Hundens Dag på Almunge Hundcenter 6:e Maj. Vi har dubbla montrar där ni träffar hundkommittén, JAQT-ansvarig, Nationella Viltolycksrådet samt möjlighet till bedömning av era medtagna jakt-troféer. Ungdomskommittén ansvarar för två skytteaktiviteter. Vi arrangerar också under dagen två föreläsningar kopplade till: Hur på bästa sätt ta hand om skadad hund i skogen samt Rovdjursläget i Uppsala län.

Varmt välkomna!

Läs mer på Facebook

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2023

Uppsala JVK Årsmöte 2023
Jägareförbundet Uppsala Jaktvårdskrets kallar till årsmöte för sedvanliga årsmöteshandlingar.
Vi informerar även om älgbanans kommande förändringar på grund av bullerutredningen.Onsdagen den 22 februariklockan 19:00Stora Salen, SkyttepaviljongenEnklare förtäring och kaffe kommer att serveras.
Läs mer

Övningsskytte och praktiska prov hagel

Den 15 juni kommer vi att ha hagelbanan öppen för övningsskytte för jägarexamenselever.

22 och 29 juni kan man genomföra praktiska prov i hagel

Kontakta Sven-Erik Lövström vid eventuella frågor: 070-3453851

Läs mer

Information om årsmöte 2022-02-23

Uppsala JVK Årsmöte 2022
Jägareförbundet Uppsala Jaktvårdskretskallar till årsmöte för sedvanliga årsmöteshandlingar.Onsdagen den 23 februariklockan 19:00Stora Salen, SkyttepaviljongenEnklare förtäring och kaffekommer att serveras.
Läs mer

Prova-på-tillfälle viltspår och lydnadsträning

Vi har för avsikt att starta upp en hundverksamhet inom kretsen under 2021.  Om det faller väl ut och intresse finns, planerar vi att anordna utbildning/träning i viltspår.

Vi kommer att börja med några prova-på-tillfällen där vi går igenom grunderna för träning i lydnad och viltspår.

När: Klockan 18-20 tisdagar i april. 6, 13, 20 och 27/4

Var: Samling vid parkeringen vid älgbanan på Ekebyboda.

Se mer info på Hundverksamhet | Jägareförbundet Uppsala – Svenska Jägareförbundet (jagareforbundet.se)

 

Läs mer

Kurs i rävlock för ungdomar

Förbundet erbjuder gratis rävlocksutbildning till alla våra ungdomsmedlemmar mellan 15-25 år. Detta gäller till och med 15 april 2021.

De som vi har sig mailadress registrerad hos Jägareförbundet kommer automatiskt att få en länk till sin mail med inloggning.

De som inte har mailadress registrerad hos oss får höra av sig till Medlemsservice så löser de inloggning åt dem.

Länk till utbildningen

https://jagareforbundet.se/utbildning/nyheter-utbildning/2020/12/nu-kommer-ett-unikt-erbjudande-till-ungdomsmedlemmar/

Läs mer

Teoretiskt prov jägarexamen

På grund av rådande situation med hög smittspridning av Covid-19 har vi begränsade möjligheter att erbjuda provtillfällen.

19 januari och 16 februari kommer vi dock att erbjuda ett begränsat antal personer att komma till Ekebyboda och skriva provet.

Anmälan sker till Sven-Erik Lövström – 070-345 38 51

Läs mer