Nyheter Arkiv

UJVK tackar!

 

Banchef Hermann Blenk (i mitten) och styrelseledamoten Torbjörn Olsson (främst) i Uppsala Jaktvårdskrets fick på länsföreningens årsstämma föreningens medaljer i guld, för ”omfattande och långvarigt osjälviskt ideellt arbete vilket varit till gagn för främjande av viltförvaltningen i jaktvårdskretsen”.

Hermann fick dessutom diplom samt medel ur Wallenbergska Fonden. Belöningarna delades ut av omvalde ordföranden, Torsten Nilsson (i bakgrunden) i Jägareförbundet Uppsala län.

Deras outtröttliga arbete för att hålla kretsens jaktskyttebanor öppna har varit och är fortsatt ovärderligt! Nu senast genom att byta tak på lokalerna på skjutbanan och skaffa ny motor så att pappälgen outtröttligt kan springa fram och tillbaka på älgbanan! Kretsen tackar och gratulerar!

Läs mer

Hundverksamhet

Hundverksamheten har dragit igång igen!

Klicka in på fliken ”hundverksamhet” för att hitta och läsa mer information.

Mer information om hur allting kommer att gå till kommer inom kort.

Läs mer

Årsmötesrapport 2024

Uppsala jaktvårdskrets

Rolf Hellman

 

Rapport från kretsens årsmöte 2024

Uppsala jaktvårdskrets årsmöte gick av stapeln onsdagen den 21 februari, platsen var skyttepaviljongen vid Ekebyboda. Två av våra duktiga styrelseveteraner avgick ur styrelsen. Det var Herman Blenk och Gabriel Leijonhufvud som efter många år i styrelsen ställer sina platser till förfogande. Det blir en förlust för styrelsen, men de har lovat att fortsätta jobba inom kretsen. Herman fortsätter som banchef och Gabriel som funktionär. Tack för era insatser.

 

Nya i styrelsen är Ammie Eklund och Alexandra Paus som valdes in som ledamöter i två år. Välkomna till kretsstyrelsen säger jag till dom! 

Undertecknad valdes om som kretsens och styrelsens ordförande på ett år. Den kompletta styrelsen kommer att presenteras på annan plats på denna hemsida.

 

När årsmötesförhandlingarna hade avslutats så tog en föreläsning om Afrikanska svinpesten vid. Det var Gustav Averhed från SVA som höll den, verkligen intressant. Tack Gustav!

Som avslutning på kvällen bjöd kretsen deltagarna på en landgång med dryck samt kaffe och kaka. 

Rolf Hellman, ordförande

Läs mer

Ekebyboda älgskyttebana godkänd – Stort tack till frivilliga insatser

Under många månader var våra skjutbanor (älgbanan och inskjutningsbanan) stängda pga för hög ljudnivå vid skyttet. Vi anmodades att göra ljuddämpande insatser för att få tillstånd att öppna skjutbanorna igen. För att få ett godkännande skulle resultatet från ny ljudmätning ligga under gällande gränsvärde. När det gäller inskjutningsbanan så tog kommunen ett stort ansvar för ljuddämpande åtgärder av skjutboden, eftersom de tidigare hade satt upp byggnaden. Ett stort tack till Uppsala kommun för detta.

Men när det gäller skjutboden vid älgbanan så fick vi själva ta ansvar för åtgärderna, dvs. vad behöver göras, hur ska det göras, bekostas och vem gör det? Frågorna var fler än svaren. Men då tog banchefen Hermann Blenk och Gabriel Leijonhufvud initiativet till att själva ta fram en plan, informerade styrelsen och själva verkställde den. De lade ned mycket tid och arbete, men det resulterade i att ljudmätningen gav godkänt resultat. Jag vill därför framför mitt och styrelsens tack till Hermann och Gabriel för deras strålande insatser – tack!

Rolf Hellman

Ordförande

Läs mer

Hundens dag Almunge hundcenter

Besök oss på Hundens Dag i Almunge 6: e Maj!

Jägareförbundet i Uppsala deltager stort på Hundens Dag på Almunge Hundcenter 6:e Maj. Vi har dubbla montrar där ni träffar hundkommittén, JAQT-ansvarig, Nationella Viltolycksrådet samt möjlighet till bedömning av era medtagna jakt-troféer. Ungdomskommittén ansvarar för två skytteaktiviteter. Vi arrangerar också under dagen två föreläsningar kopplade till: Hur på bästa sätt ta hand om skadad hund i skogen samt Rovdjursläget i Uppsala län.

Varmt välkomna!

Läs mer på Facebook

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2023

Uppsala JVK Årsmöte 2023
Jägareförbundet Uppsala Jaktvårdskrets kallar till årsmöte för sedvanliga årsmöteshandlingar.
Vi informerar även om älgbanans kommande förändringar på grund av bullerutredningen.Tisdagen den 21 februariklockan 19:00Stora Salen, SkyttepaviljongenEnklare förtäring och kaffe kommer att serveras.
Läs mer

Övningsskytte och praktiska prov hagel

Den 15 juni kommer vi att ha hagelbanan öppen för övningsskytte för jägarexamenselever.

22 och 29 juni kan man genomföra praktiska prov i hagel

Kontakta Sven-Erik Lövström vid eventuella frågor: 070-3453851

Läs mer