Uppsala Jaktvårdskrets

Jägareförbundet Uppsala jaktvårdskrets är länets till medlemsantalet största krets, ca 850 medlemmar. Medlemmarna jagar i allmänhet på andra håll i vårt eget län.

Verksamheten i kretsen är inriktad på att driva älgskyttebanan på Ekebyboda samt på en omfattande jägarexamensutbildning inte minst riktad mot studerande vid stadens båda universitet.

För älgbanans öppettider se här

Inskjutningstornet är stängt för ombyggnation.