Uppsala Jaktvårdskrets

Jägareförbundet Uppsala jaktvårdskrets är länets till medlemsantalet största krets, ca 850 medlemmar. Medlemmarna i Uppsala JVK jagar i allmänhet på andra håll i landet.

Verksamheten i kretsen är därför i huvudsak inriktad på att driva älgskyttebanan på Ekebyboda samt en omfattande jägarexamensutbildning inte minst riktad mot studerande vid stadens båda universitet.

Under fliken ”Älgskyttebanan Ekebyboda” hittar du all information om älg- och inskjutningsbanan.

Under fliken ”Jägarexamen” hittar du allting du behöver veta om du är intresserad av att göra något utav proven.

Hundverksamheten har äntligen dragit igång igen,
Under fliken ”Hundverksamhet” hittar du datum och vilka aktiviteter som är i fokus.

Under fliken ”Öppettider våren 2024” hittar du inte bara älgbanans öppettider utan även de datum då vi har övningsskytte med hagel och det praktiska hagelprovet,