Uppsala Jaktvårdskrets

Jägareförbundet Uppsala jaktvårdskrets är länets till medlemsantalet största krets, ca 850 medlemmar. Medlemmarna jagar i allmänhet på andra håll i vårt eget län.

Verksamheten i kretsen är inriktad på att driva älgskyttebanan på Ekebyboda samt på en omfattande jägarexamensutbildning inte minst riktad mot studerande vid stadens båda universitet.