Uppsala Jaktvårdskrets

Jägareförbundet Uppsala jaktvårdskrets är länets till medlemsantalet största krets, ca 850 medlemmar. Medlemmarna jagar i allmänhet på andra håll i vårt eget län.

Verksamheten i kretsen är inriktad på att driva älgskyttebanan på Ekebyboda samt på en omfattande jägarexamensutbildning inte minst riktad mot studerande vid stadens båda universitet.

Under fliken ”Älgskyttebanan Ekebyboda” hittar du all information om älg- och inskjutningsbanan.

Under fliken ”Jägarexamen” hittar du allting du behöver veta om du är intresserad av att göra något utav proven.

Hundverksamheten har äntligen dragit igång igen,
Under fliken ”Hundverksamhet” hittar du datum och vilka aktiviteter som är i fokus.