Uppsala jaktvårdskrets styrelse

Styrelsen i kretsen består efter årsmötet 2019.

Anders Hägg, Ordförande.

Herman Blenk, V.Ordförande.

Robert Gustavsson, Sekreterare.

Gabriel Leijonhufvud, Ledamot.

Erik Jäder, Kassör, webbansvarig.

Torbjörn Olsson Ledamot

Sven Erik Lövström Ledamot, koordinator jägarexamen