Uppsala jaktvårdskrets styrelse

Styrelsen i kretsen består efter årsmötet 2023.

Rolf Hellman, Ordförande.

Torbjörn Olsson, Vice ordförande.

Michael Sundbäck, Sekreterare.

Gabriel Leijonhufvud, Ledamot.

Lennart Samuelsson, Ledamot

Hermann Blenk, Ledamot

Sven Erik Lövström Ledamot, koordinator jägarexamen

Erik Jäder, Adjungerad, kassör och webbansvarig.