Uppsala jaktvårdskrets styrelse

Styrelsen i kretsen består efter årsmötet 2024.

Rolf Hellman, Ordförande.

Torbjörn Olsson, Vice ordförande.

Michael Sundbäck, Sekreterare.

Ammie Eklund, Ledamot.

Lennart Samuelsson, Ledamot

Alexandra Paus, Ledamot

Sven Erik Lövström Ledamot, koordinator jägarexamen

Erik Jäder, Adjungerad, kassör och webbansvarig.