Älgskyttebanan Ekebyboda

IMG_1207

 

Inskjutningstornet är nu öppet för skjutning enligt tider nedan. Ingång från markplan.

Skjutning endast tillåten följande tider

Måndag 08.00-21.00
Onsdag 08.00 21.00
Lördag 09.00-16.00

Ovanstående tider gäller fram tills dess att godkända bullerdämpande åtgärder har vidtagits. 

Skjutförbud följande dagar:
Långfredag, påskafton, påskdagen 
Hela midsommarhelgen 
Alla helgons dag 
Julafton, juldagen 24-25 december


Praktiska prov jägarexamen och övningsskytte för elever

Se Jägarexamen

Bokning av banan
Jaktlag och klubbar har möjlighet att boka egna tider efter överenskommelse med  tf banchefen Hermann Blenk 070-629 36 02.

Ammunition i kalibrarna 6,5×55, 308W och 30-06 finns att köpa.

TA MED EGET VAPEN!

Utlåning av vapen kommer endast ske i undantagsfall på grund av smittorisk. 

Inskjutning av vapen
Skjutbanan är öppen för inskjutning av vapen. Målmaterial finns i skjutboden för stående älgen, till höger på banan.

Under tider då banan är öppen för allmänheten får endast inskjutning ske under ledning av skjutledare mot erläggande av avgift.

Se även tider för praktiska prov jägarexamen och funktionärsskjutningar då banan också är avstängd för allmänheten.

Hagelskytte
På Ekebyboda finns också goda möjligheter till hagelskytte. Du kan skjuta Skeet, Olympisk trap och Nordisk trap samt Compact Sporting.

Se Uppsala Jaktskytteklubbs hemsida för öppettider mm.
Vägbeskrivning

Google maps länk

Kör väg 272 mot Gysinge ut ur Uppsala. Efter ca 3,5 km sväng vänster i fyrvägskorsning (skylt Ekebyboda).
Passera ån, efter 100 m sväng höger (skylt Skjutbana).
Följ därefter skyltning mot skjutbanan.

Kontaktpersoner
Tf Banchef älgbanan: Hermann Blenk 070-629 36 02

Jägarexamenskoordinator: Sven-Erik Lövström 070- 345 38 51

Hundansvarig:

Ordförande i Skytteunionen: Sune Ahlstedt 018-32 35 49
Uppsala jaktskytteklubb: Gert-Ove Lundqvist 018-36 93 26
Välkommen till Ekebyboda!

Uppsala jaktvårdskrets