Etiska Riktlinjer för jakt – Kalmar län

Vi har ett gemensamt ansvar för jakten. De svenska jägarna har idag stor frihet under ansvar och det är viktigt att vi vårdar det förtroendet väl.

Vi har alla ett stort ansvar för att förvalta det förtroende vi jagar under idag.

Vi jägare måste handla på ett etiskt riktigt sätt – gentemot viltet, hundarna, andra jägare och samhället runtomkring – för att kunna fortsätta jaga som vi gör idag.

Läs igenom dokumentet  Etiska riktlinjer Jägarförbundet Kalmar län 2020