Styrelse och uppdrag

STYRELSEN

Ordförande:
Johan Dagnäs
Mobil: 076 763 67 36
epost
Vice ordförande:
Anders Johansson
Mobil: 070 548 41 2
Sekreterare:
Magnus Petersson
Mobil: 070 568 30 73
Kassör:
Sonja Gustafsson
Mobil: 070 522 01 27
Ledamot:
Ulf Remius
Mobil: 070 531 50 16
Ledamot:
Douglas Sjöström
Mobil: 070 352 04 70
Ledamot:
Christer Hermansson
Mobil: 070 6868928
Ledamot:
Caroline Meijer
Mobil: 076 828 65 49
Ledamot/ungdom:
Carl Remius
Mobil: –

UPPDRAG

Korrespondent Johan Dagnäs
Caroline Meijer
Mobil:076 763 67 36
Mobil: 076 828 65 49
Vildsvinsansvarig Johan Dagnäs Mobil:076 763 67 36
Materialansvarig Douglas Sjöström Mobil:076 763 67 36
Utbildningsansvarig Caroline Meijer Mobil:076 828 65 49
Älgkasserare Douglas Sjöström
Ulf Remius
Mobil: 070 352 04 70
Mobil: 070 531 50 16
Ansvarig NVR och Eftersök Douglas Sjöström Mobil: 070 352 04 70
Hundansvarig Thomas Karlsson Mobil: 070 237 00 06
Spårtolkansvariga Thomas Karlsson
Douglas Sjöström
Johan Dagnäs
Mobil: 070 237 00 06
Mobil: 070 352 04 70
Mobil: 076 763 67 36
Rapporteringsansvarig Viltdata
Johan Dagnäs Mobil: 076 763 67 36
Viltprovtagningsansvarig Christer Hermansson Mobil: 070 686 89 29
Kontaktperson: Jägarskolan/Jägarexamen
samt Skytteklubbar
Sonja Gustafsson
Caroline Meijer
Mobil: 070 522 01 27
Mobil: 076 828 65 49
Medlemsansvariga
Caroline Meijer
Sonja Gustafsson
Mobil: 076 828 65 49
Mobil: 070 522 01 27
Rovdjursansvarig Thomas Karlsson Mobil: 070 237 00 06
JAQT ansvarig Sonja Gustafsson Mobil: 070 522 01 27
Korttidsjakt på sjöfågel Sonja Gustafsson Mobil: 070 522 01 27
Ansvarig för kretsens hemsida Markus Fridell Mobil: 070 653 02 81
Kretsens representanter i ÄFG
Västerviks Södra JVK
Jan Ringenhag
Thomas Karlsson
Jesper Pettersson
Mobil: 070 354 69 67
Mobil: 070 237 00 06
Mobil: 070 528 84 76