Stående dagordning

STÅENDE DAGORDNING

Jägareförbundet Västerviks södra jaktvårdskrets.
Stående agenda för styrelsemötena.
1. Öppning av mötet.
2. Val av protokolljusterare (1 st).
3. Föregående protokoll
4. Kassarapport.
5. Eftersök.
6. Rovdjur.
7. Sjöfågel.
8. Älgförvaltningsgruppen (ÄFG).
9. Ungdomsverksamhet
10. JAQT
11. Utbildning.
12. Medlemmar.
13. Rapporter/ remisser.
14. Övriga frågor.
15. Nästa möte.
16. Slut.