Rapportering av rovdjur

Spårsnö (eller synobs)?
Då vill vi uppmana till att hålla koll efter spår på rovdjur. Ett ypperligt och välbehövligt tillfälle att rapportera in era observationer. Kan inte nog trycka på om vikten i det för att vi ska få till en reglerad jakt. Dela gärna informationen så att vi kommer framåt i detta. Era observationer är ytterst viktiga! Glöm inte det.
Tack för all hjälp.

Observationer av spår eller rovdjur kan rapporteras till länsstyrelsen via Skandobs. Antingen via appen eller via hemsidan www.skandobs.se

Här lägger Läsnstyrelsen ut kvalitetssäkrade observationer av varg samt skador på tamdjur orsakade av rovdjur:
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/privat/jakt-och-fiske/jakt-och-viltvard/rovdjur/rovdjurshandelser.html

Inventering av stora rovdjur – Varg och Lo Läs info från Länsstyrelsen