Västerviks jaktskytteklubb

 

VERKSAMHET

Vi erbjuder jaktskytteträning med kulvapen för älg, rådjur, gris och björn.
Dessutom har vi skeet och trapskytte.
Hos oss kan man avlägga skjutprovet som ingår i jägarexamen.
Även skjutprov för björnpasset.

Koordinater till skjutbanan:
GPS N 57º 46,365′ E 16º 29,678′

KONTAKT

Telefon till jaktskyttebanan 076-026 55 64

Har du frågor rörande Jägarexamen kontakta Christian Holst på 076-227 16 75

För information om uppskjutning för Björnpasset, kontakta Douglas på 070-352 04 70

UPPLYSNINGAR

Medlemsavgift 250 kr/år betalas på Bankgiro 5740-0152 eller med swish till 123 365 03 97 (Uppge adress och e-post vid inbetalningen).
Vi vill gärna att medlemsavgiften för 2023 betalas in så snart som möjligt, då vi vill alla ha en
välfungerande jaktskytteklubb.
Medlemskort erhålles på skjutbanan (måste visas vid köp av och markeringsbricka).

Icke medlem betalar 100 kr extra per skjutkväll.

Vid köp av ammunition måste licens uppvisas.

Jaktlag och liknande erbjuds att skjuta under ej schemalagd tid efter överenskommelse med
Peter Svensson, 070-479 52 80 eller Göran Svensson, 070-288 30 76.

Avgifter för hyra av skjutbanan:
1 till 3 personer 300 kr. Utöver 3 personer tillkommer 50 kr per person.
Ej medlem betalar 100 kr extra vid hyrtillfället.

SKJUTPROGRAM 2023