Jägarexamen

Vi är idag tre provledare i Burträsk som är anslutna till skjutbanan på Rislandet. Är du intresserad av att avlägga teoretiska och/eller praktiska prov, hör av dig till vår kontaktperson för jägarexamen eller gå in under fliken ”Evenemang” där du ser planerade provtillfällen. Teoriproven avlägges under senvintern och de praktiska proven i början av sommaren. Avsikten är att allt, teori, praktik, inbetalning av provavgifter och rapportering till Naturvårdsverket skall vara gjort innan den 15 juni, vilket är sista dagen provtagarna kan söka sin vapenlicens för att vara säkra på att dessa hinner behandlas innan jakten börjar på hösten. Om tillräckligt intresse finns kan det ordnas med ett provtillfälle även under hösten. Anmälningar kan bara göras via mail!

Bength Hägglund
Kontaktperson och
provledare
bength@abynshjort.se
Tommy Lindmark
Provledare
lightwater.222@gmail.com
Torbjörn Lövbom
Provledare
torbjorn.lovbom@telia.com