Styrelsen

 

  Carina Lillbacka
Bygdeträsk
Ordförande

NVR-ansvarig

ungdomsansvarig

carinalillbacka@spray.se

070-272 75 63

thomas-blomgren Thomas Blomgren

Risnäs

Vice Ordförande risnas@telia.com
070-643 04 04
Roger Lind Roger Lind
Skellefteå
Kassör rogerlind69@gmail.com
070-202 23 65
Torbjörn Hageräng

Ljusheden

 

Sekreterare torbjorn.hagerang@skekraft.se
070-226 78 80
  Anneli Karlsson

Forsliden

Ledamot
medlemsansvarig
Björnpassetansvarig
forslia@hotmail.com
077-565 56 90
Roger Magnusson

Skellefteå

Ledamot roger.magnusson@skekraft.se
070-677 26 14
Rikard Olsson

Mjövattnet

Ledamot
Viltansvarig
rille_olsson@hotmail.com
070-246 56 90
Olov Lundgren

Högliden

Ledamot
Rovdjursansvarig
gunmarie.lundgren@yahoo.se
070-668 93 88
 Mats Lindberg Mats Lindberg
Östra Blisterliden
Ledamot
Skytteansvarig
mats.lindberg59@gmail.com
070-572 97 44
 Torbjörn Lövbom Torbjörn Lövbom
Burträsk
Valberedning
Sammankallande
torbjorn.lovbom@telia.com
070-693 39 67
Tommy Lindmark Tommy Lindmark
Ljusvattnet
Valberedning lightwater.222@gmail.com
070-641 22 69
Eskil Johansson
Holmliden
Valberedning 070-533 71 89
Tore Karlsson
Burträsk
Revisor torekarlssonakeri@hotmail.com
070-577 31 88
Lennart Widerlund
Burträsk
Revisor lennart.widerlund@tele2.se
070-290 81 68
Rune Andersson
Burträsk
Revisor
Suppleant
rune.m.andersson@telia.com
070-592 12 78