Nyheter Arkiv

Föreläsning med Leif Schmidt i Burträsk

Studiefrämjandets planerade föreläsning med Leif Schmidt om Flyktskyttets ädla konst i Skellefteå blev inställd pga. dåligt intresse.

Nu finns möjligheten att få höra Leif Schmidts föreläsning i Burträsk, dock krävs minst 15 intresserade.
Är du intresserad? Hör av dig till nedanstående och anmäl ditt intresse.

Thomas Blomgren
070-643 04 04, eller
risnas@telia.com

 

Läs mer

Lodjursjakt 2016

Lodjursjakten 2016

Länsstyrelsen i Västerbotten tog den 15 februari beslut om att 11 lodjur får fällas i länet under årets jakt. Jakttiden är från och med 1 mars till och med 15 april 2016.

Läs mer om licensjakten i det fullständiga beslutet genom att klicka på länken till höger.

Kort om reglerna kring jakten

Anmälan om fällt eller påskjutet lodjur ska göras till Länsstyrelsen på telefon 010- 225 41 20

Jaktledaren är ansvarig för att information från myndigheterna kommer fram till jägarna och att information om jaktutfallet når myndigheterna. Den som jagar lodjur ska varje timme hålla sig informerad om hur många djur som återstår. Information om detta finns på Länsstyrelsens telefonsvarare 010- 225 41 15.

Hund får användas vid jakt efter lodjur enligt beslutet fram till och med 15 april 2016 eller till dess jakten avlyses i jaktområdet.

Motordrivet fordon får användas för att på befintligt vägnät och på befintliga skoterleder söka efter lodjursspår, dock inte före 1 mars. Läs mer om vad som gäller för motordrivet fordon i Länsstyrelsens beslut!

Fångstredskap

Fångstredskap (fällor) är inte tillåtna under licensjakten efter lodjur 2016.

Områdesindelning i Västerbotten 2016

Norra kustlandet (Nordöstra älgförvaltningsområdet): inom kommunerna Norsjö, Skellefteå och Robertsfors får högst 3 lodjur fällas.

Södra kustlandet (Sydöstra älgförvaltningsområdet): inom kommunerna Vindeln, Vännäs, Umeå, Bjurholm och Nordmaling får högst 1 lodjur fällas.

Inlandet (Nordvästra, Mellersta och sydvästra): inom kommunerna Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea, Malå, Lycksele och Åsele får högst 7 lodjur fällas.

Jakttid Jakt med vapen är tillåten från och med 1 mars 2016 till och med 15 april 2016.

Registrera dig!

För att jaga lodjur måste du ha jakträtt. Dessutom skall alla som skall jaga lodjur vara registrerad i jägarregistret. Det kan du göra hos Naturvårdsverket via länk till höger, eller på telefon, 0771-18 34 11, från en knapptelefon.

OBS Jakt på Statens mark!

Korten för småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen omfattar inte lodjur. Du får därför inte jaga lodjur på statens mark.

Läs mer

Dagordning

Dagordning för årsmötet 17/2-2016 på Naturbruks

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av årsmötesfunktionärer Ordförande: Sekreterare: Justerare: Justerare:
 4. Fastställande av dagordning
 5. Godkännande av kallelse till årsmötet
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Styrelsens ekonomiska redovisning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
 10. Arvoden och reseersättningar till styrelsen
 11. Revidering av stadgarna
 12. Val av styrelseordförande för 1 år
  Nuvarande: Carina Lillbacka
 13. Val av 4 styrelseledamöter för 2 år
  På tur att omväljas: Benny Bäcklund, Niklas Renström, Mari Nyström, Roger Lind och Mats Lindberg
  Kvar för 1 år: Andreas Holgersson, Bength Hägglund, Pär Larsson, Olle Lundgren och Harry Adamsson
 14. Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant för 1 år
  Nuvarande: Tore Karlsson och Lennart Widerlund Suppleant: Rune Andersson
 15. Val av 3 valberedningsledamöter för 1 år
  Nuvarande: Tommy Lindmark (sammankallande), Torbjörn Lövbom och Eskil Johansson
 16. Val av 3 ombud till Jägareförbundet Västerbottens årsmöte den 9/4-2016 i Skellefteå
 17. Motioner
 18. Återrapportering av tidigare motioner
 19. Styrelsens verksamhetsplan för 2016
 20. Övriga frågor
 21. Årsmötets avslutande

Läs mer

Årsmöte

Jägareförbundet Burträsk

håller ordinarie årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar

Onsdagen den 17 februari 2016 kl. 1830 på Naturbruks.

Hornbedömning från kl. 1730

Kretsen bjuder på fika.

Alla medlemmar hälsas välkomna!

  

Läs mer

Lodjursinventering

Det kommer att genomföras en inventering av lodjur i Burträsk under perioden 23/1-14/2-2016. Inventeringen genomförs en helg med bil och snöskoter ett par dagar efter snöfall, så det blir med kort varsel deltagarna kallas ut.
För att detta ska vara möjligt att genomföra så behöver vi din hjälp. Är du intresserad? Ring: Carina 070-272 75 63, Bength 070-650 39 72, Andreas 070-305 77 91, senast 15/12-2015.
Inventeringen kommer att föregås av en enklare utbildning/informationsträff.

Läs mer

Årsmöte

Onsdagen den 17/2-2016 är det årsmöte. Då har DU möjlighet att påverka föreningen genom att skicka in motioner och ge valberedningen förslag på lämpliga personer som kan tänkas vilja delta i styrelsearbetet.
Motionerna skall vara sekreteraren tillhanda senast den 31/12-2015, och förslagen till valberedningen skall vara valberedningen tillhanda senast den 15/1-2016.

Läs mer

Viltdata

Efter mycket tjat och påminnelser så har Burträskarna gjort riktigt bra ifrån sig. 53 163 ha dvs ca 28% i täckningsgrad av kretsens totala areal har blivit inrapporterad för 2014/15. BRA JOBBAT! Fortsätt även så kommande år, för kom ihåg, man skall rapportera även om man inte har skjutit något.

Läs mer