Nyheter Arkiv

Årsmöte

Årsmöte kommer att hållas på Naturbruks i Åbyn den 6 februari kl 18:00, hornbedömning från kl 16:30, vi bjuder på fika , Jimmy Nyman från förbundet kommer och pratar rådjursförvaltning samt nyheter från förbundet.

Välkomna

Läs mer

Skjutkvällar 2019

Öppna skjutkvällar 2019 20,22,27,29 augusti, samtliga kvällar kl 18:00, kostnad 50:-/kväll.

Enskilda och jaktlag kan boka skjutbanan för 200:-/timme.

Kontakta bokningsansvarige Mats Lindberg 070-572 97 44

Läs mer

Årsmöte 7 februari

Årsmöte 7 februari kl 18:30 på Naturbruks, horn bedömning från kl 16:30, vill du ha ditt horn bedömt anmäl till Thomas Blomgren 070-185 63 90, jaktvårdskonsulent Jimmy Nyman kommer  att delta och berätta nyheter från förbundet

Läs mer

Skjutkvällar

Nu är datum lagda för de öppna skjutkvällar samt björnpasset som kommer att vara 2018, se event

Läs mer

Viltdata

Efter mycket tjat och påminnelser så har Burträskarna gjort riktigt bra ifrån sig. 53 163 ha dvs ca 28% i täckningsgrad av kretsens totala areal har blivit inrapporterad för 2014/15. BRA JOBBAT! Fortsätt även så kommande år, för kom ihåg, man skall rapportera även om man inte har skjutit något.

Läs mer

Dags för den årliga småviltsrapporteringen

Varför ska ditt jaktlag årligen rapportera hur mycket småvilt som fällts?

Ditt jaktlag kommer väl ihåg att rapportera vad som fällts senaste säsongen? Jägare har rapporterat avskjutning till Svenska Jägareförbundet sedan 1939 och det blir allt viktigare. Efterfrågan på information är stor i dagens samhälle. Det gäller även information om jakt och vilt.
Jägarna har ett ansvar att förvalta det jaktbara viltet uthålligt. Det har Riksdagen och Naturvårdsverket bestämt i demokratisk ordning. Jägareförbundet har sedan 1939, på uppdrag från Riksdag och Regering, årligen organiserat insamling av avskjutningsstatistik.

Utan tvekan utgör resultatet från jägarnas rapportering en unik och värdefull kunskapskälla. Jaktstatistiken utgör faktiskt för en del arter, den enda tillgängliga källan till information. Så det är inte bara jägarna själva som får intressant och värdefull information av att sköta sin rapportering från jaktlaget. Förtroendet för jakten som sådan är en annan viktig anledning. Viltrapportörens nyckelroll och engagemang borgar således för jägarnas fortsatta förtroende från samhället.

Ju fler som rapporterar sin avskjutning desto riktigare uppskattad blir jaktstatistiken, och därmed trovärdigheten hos jägarkåren som förvaltare. Resultat från rapporteringen redovisas som sammanställningar, dvs. enskilda jaktenheters uppgifter särredovisas aldrig utan förblir anonyma. Avskjutningsrapporteringen sammanställs så att vi kan följa förändringar i viltstammarna och förändringar i jakttryck på olika arter. Det ger värdefull information om hur vi ska förvalta viltet.

Jägare lägger lokalt ned mycket tid och resurser på jakt och viltvård. Av detta följer att jägarna får en bild av viltstammarnas utveckling. Men andra än jägare behöver också få del av denna bild, på en övergripande nivå. Jägarnas rätt att vara med och bestämma om jakttider och hur jakten får bedrivas grundas på viltrapportörens medverkan, där den årliga avskjutningens riktighet är den mest betydelsefulla. Målet är minst 30 % täckning, av jaktbar areal, i alla landets jaktvårdskretsar. Detta för att det är nödvändigt med god representativitet – tillräcklig avskjutningsrapportering i alla kretsar. Uppgifterna kan sedan bearbetas och öppet redovisas som sammanställt resultat på läns- och kretsnivå. Det är viktigt att jaktlagets uppgifter inte blir liggande. Inte minst för jaktens framtid är det viktigt att vi förmedlar informationen från vår jaktutövning vidare.

 

•Logga in på www.viltdata.se eller registrera dig som användare om du inte rapporterat tidigare.

•Fyll i avskjutningsrapporten och SPARA! Så får du en bekräftelse på att uppgifterna är lämnade.

Har du frågor eller behöver hjälp med rapporteringen? Vänd dig till viltdataansvarig inom Jägareförbundet Burträsk, Mats Lindberg ,mats.lindberg59@gmail ellerJaktvårdskonsulent Christer Zakrisson på Jägareförbundet Västerbotten christer.zakrisson@jagareforbundet.se 090-70 05 47, 070-330 06 48

 

Läs mer

Jägareförbundet Burträsk mobilvänligt

Jägareförbundet Burträsk hemsida nu mobilvänlig.
Nu har också jaktvårdskretsarnas hemsidor övergått till responsiv design, det vill säga att innehållet anpassar sig efter om du surfar på mobil eller en surfplatta, precis som Jägareförbundets.
För kretsarnas del blev omställningen något mer märkbar eftersom vänstermenyn på sidorna flyttades och istället blev en högermeny. Detta gjordes av tekniska skäl för att underlätta och minska kostnaderna.

Läs mer

Predatorjakt

Den senaste tiden har jaktmotståndarna med Djurens Rätt och Miljöpartiet i spetsen slagit upp den ”stora nyheten” om tävlingar som går ut på att få poäng för att döda så många djur som möjligt. Vi behöver inte gå tillbaka så många sekel då det var lagstadgat att ställa upp på jakt efter de stora rovdjuren med vargen i spetsen, och dessutom tillhandahålla en viss mängd lapptyg för ändamålet. Idag handlar det mer om att skapa ett intresse för att hålla efter predatorerna, och då fram för allt räven, som är det rovdjur som mest påverkar tillgången av småvilt som hare, skogsfågel och rådjur. Problemet idag är att den urbaniserade massan inte förstår hur det fungerar i naturen. Därför vill vi uppmana er att gärna anordna tävlingar angående predatorefterhållning men nedtona eventuella priser till de som eventuellt  skulle ”vinna” tävlingen. Det viktigaste är ändå att gynna småviltet, inte att vinna ”stora” priser på viltets (predatorernas) bekostnad. Det vinner vi alla på!

Läs mer

Medlemsskap

När ni skall betala er medlemsavgift till Svenska Jägareförbundet nästa gång, vänligen kontrollera att ni tillhör den krets som ni önskar. Självklart så vill, och hoppas, vi att ni vill tillhöra Jägareförbundet Burträsk!

Läs mer