Björnjakt

Reglerna för björnjakt i Sverige finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Reglerna för björnjakt i Västerbotten finns på Länsstyrelsens hemsida.

SVA:s hemsida kan du följa björnjakten. OBS! Du kan inte jaga efter uppgifterna på SVA:s hemsida då den uppdateras i efterhand. För att få veta hur många björnar som återstår så måste du ringa 010-225 41 15 för att få uppgifter om kvarvarande kvot på licensen.

Anmälan om fälld björn gör du på 010-225 41 20