Bokning Rislandet

Mats Lindberg
Enskilda och jaktlag kan boka någon av våra skjutbanor på Rislandet dagligen 1/6-31/10 mellan kl. 9-20.
Bokning sker hos Bokningsansvarig Mats Lindberg, 070-572 97 44, eller mats.lindberg59@gmail.com
Kostnaden är 200 kr/h och avgiften SKALL sättas in på Jägareförbundet Burträsk konto hos SE-banken: 5327–3463376  OBS! Ange alltid samma avsändare som även har bokat banan!
Betalning gäller ALLTID bokad tid, inte nyttjad tid! Bokar ni t.ex. fyra timmar med nyttjar bara tre, så är det ändå fyra timmar ni skall betala för!
Inskjutning sker på banan till vänster om markörsskjulet och är boknings- och avgiftsfri, dock så har ALLTID bokad tid företräde!
Bilkörning på gångvägarna mellan skjutkuren och markörsskjulet är ABSOLUT FÖRBJUDET!!!

Nu kan icke medlemmar som vill lösa årskort för nyttjande av långhållsbanan för 100 kr/år. Även här har bokad tid ALLTID företräde! Vänligen respektera tillåtna skjuttider kl. 9-20!