Toppmeny

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Eftersök

Eftersök av skadat vilt är nog den viktigaste uppgift vi har som jägare. Alla kan misslyckas i skogen, vare sig vi jagat i 1 år eller skjutit hundratals älgar. Men när det väl händer så är det av yttersta vikt att eftersöket sker av kompetenta ekipage. Eftersöken på trafikskadat vilt ingår i dag under det så kallade Nationella viltolycksrådet och är direktverkande under respektive polismyndighet som samordnar och organiserar tillsammans med jägarorganisationerna bland annat.

Jaktliga eftersök är något som vi måste bli bäst på! Skulle det inträffa en situation och ni själva inte har egna ekipage för ändamålet så kontakta gärna ekipage i din närhet innan jakten för en liten presentation.

 

Jaktförordningen 17 §, andra stycket :
Vid jakt efter björn, lo, älg, hjort, rådjur, mufflonfår, eller vildsvin skall en hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen