Toppmeny

                                                                                                                                                                                                                                                                   

KM i Viltspår 2023

Jönköpings Norra Jaktvårdskrets och Jönköpings Södra Jaktvårdskrets

anordnar KM i viltspår för tillhörande hundar i samarbete med godkänt prov i Anlagsklass i viltspår.

 

Detta KM kommer att äga rum i trakterna av Mulseryd, söndagen den 28 Maj 2023.

Anmälan ska ha inkommit till Hundansvarig i respektive krets senast den 15 Maj 2023.

Tävlingen genomförs enligt SKK:s regler för Rörligt viltspårprov.

Förutom själva provet ges tillfälle till kontakter med erfaret hundfolk som kan ge råd och stöd i framtagandet av en tränad eftersökshund.

Avdelningarna strävar efter att så många hundar som möjligt skall meritera sig på viltspår som grund för att få fram dugliga eftersökshundar.

Ytterligare information om klubbmästerskapet kommer att sändas ut till de anmälda snarast efter anmälningstidens utgång.

 

Hundansvarig Norra:                                                                Hundansvarig Södra:

Anders Schönborg                                                                     Ulf Jans

andersschonborg@gmail.com                                                jansulf@gmail.com

0709-616130                                                                              0703-041803

Kommentarer är stängda.