SKYDDSJAKT PÅ VARG I DELAR AV VARBERG OCH KUNGSBACKA

SKYDDSJAKT PÅ VARG I DELAR AV VARBERG OCH KUNGSBACKA
Länsstyrelsen i Halland har beslutat om skyddsjakt efter en (1) varg. Jakten får genomföras i del av Varberg- och Kungsbacka kommun och i enlighet med de villkor som anges i bifogat beslut.
En jaktledare är utsedd av Länsstyrelsen. Det har bildats ett jaktlag för uppdraget som även inkluderar väl rutinerade hundekipage.
Skyddsjakten blev under några dagar stoppad av Förvaltningsrätten genom s.k. inhibition, varpå Länsstyrelsen fick inkomma med redogörelse av vissa punkter i beslutet. Förvaltningsrätten hävde sedermera inhibitionsbeslutet och Länsstyrelsens beslut gäller från denna stund till dess skyddsjakten av någon anledning avlyses.
Eventuella observationer eller bilder kan med fördel anmälas till Länsstyrelsens rovdjurstelefon 010-2243400 alt. lämnas digitalt på Skandobs. Man behöver ej ha appen Skandobs för detta utan man kan göra det digitalt ändå. Observationer kan också anmälas till jägareförbundets kretsar i Varberg och Kungsbacka.
Inlägget har två bilagor.
Kungsbacka jaktvårdskrets genom Ordföranden.
Inga kommentarer än.

Lämna ett svar