Eftersöksekipage

Nedanstående personer kan tänka sig att ställa upp vid eventuella eftersök MEN vill gärna bli kontaktade före jakten. Det är självklart varje jägares skyldighet att före jakten tillse att man har tillgång till eftersökshund!
Andreas Cornale som använder sin hund företrädesvis på rådjur och vildsvin. Mob 0721829668.
Leif Rohlin,  rådjur tel 0856030893
Bo Melander, 0709471096 Rå o gris
Patrik Vilidu, 0708522797, allt vilt
Erik Rundelius, 0705518390 vildsvin och älg.
Lennart Eriksson letar hund men är intresserad av att vara med på en lista mob 0706455719
Jann Kleffner, 0761954541, allt vilt.