Stadgar

Föreningens stadgar som antogs på årsmötet 2013 och gäller tillsvidare återfinns under följande länk: Stadgar 2013-