Nyheter Arkiv

Viltundersökarutbildning den 11 augusti

Tid 11 augusti 10.00–16.00 Plats: Slakteriet, Kungsgården Drottningholm. Kurspris 950 kr. Lunch och fika ingår inte i kursavgiften utan tas med själv av deltagaren.
För medlemmar i Mälaröarnas JVK subventioneras priset av kretsen med 200 kr.
Lunch och fika ingår inte i kursavgiften utan tas med själv av deltagaren.

Anmälan: maila till malarojvk@gmail.com

Utrustning: Oömma kläder för de praktiska övningarna då vi kommer att undersöka organ från fällda djur. Övrig utrustning finns på plats.

Syfte: Att jaktlaget ska ha en resurs som har kunskaper att tillvarata och undersöka vilt på ett situations anpassat och hygieniskt sätt.

Allmänt: Utbildningen är godkänd av Livsmedelsverket och leder till att en första undersökning av ett fällt vilt får göras före leverans till en vilthanteringsanläggning. Undersökningen innebär i normalfallet att färre organ behöver följa med viltet för besiktning på vilthanteringsanläggningen.

Mål: Viltundersökaren ska efter genomgången kurs: Känna till aktuell lagstiftning – Kunna genomföra en yttre och inre undersökning – Upptäcka och reagera på beteende och utseende hos vilt som avviker från det normala – Upptäcka och reagera på inre organ som inte är normala – Kunna dokumentera undersökningen
Kursledare: Jaktvårdskonsulent Anders Nilsson 0155- 24 62 47, anders.nilsson@jagareforbundet.se
Information: anna.sahlander@jagareforbundet.se eller 021-18 25 61

Läs mer

Spårträning

Nu drar spårträningen äntligen igång igen under ledning av Bo Liljegren som har många års erfarenhet av eftersök.

Vi möts på parkeringen nära vattenkällan i Dyvik klockan 18.00 varje tisdag med start den 4/4

Varmt välkommen

Läs mer

Eftersökskurs 2017

Mälaröarnas jaktvårdskrets inbjuder till en kurs för dig som är jägare och vill fördjupa dina kunskaper om eftersök.
Det finns ingen av oss som inte kan lära sig mer om detta och genom 
att öva och resonera tillsammans kommer alla, oavsett tidigare kunskaper, att bli bättre.

Detta är ingen kurs för dig som bara är intresserad av att aktivera din hund. Däremot kommer kursen att koordineras med den etablerade spårträningen på Lovön på tisdagskvällarna under april – juni.

 

Kursplan:

3/5-onsdag. 18.30 Teorikväll. Grunden för eftersök. Planering, juridik,

utrustning mm.

8/5-måndag. 18.30 Skottplatsundersökning. Eftersökets metod.

19/5-fredag. 18.30 Skytte och vapen

31/5-onsdag. 18.30 Hundträning

 

Pris ordinarie medlem 500 kr, ungdom (t.o.m. 25 år) 250 kr.
Betalning sätts in på 
kretsens plusgiro 817854–3. Märk inbetalningen ditt namn. I priset ingår material samt viss dokumentation.

 

Anmälan

Sista anmälan 15/4. Du anmäler dig genom att sätta in kursavgiften samt kontakta Bo Liljegren. e-post: bo.liljegren@gmail.se

Plats: Munsö och Lovön beroende på aktivitet. Exakt plats meddelas efter anmälan.

Frågor kan ställas till Bo Liljegren på tfn 076-948 33 66, e-post: bo.liljegren@gmail.se

Kursen bygger på jägarförbundets utbildningsmaterial.

FÖRKUNSKAPER
Samtliga deltagare ska genomgå jägareförbundets teoretiska e-kurs.

Gå in på jägarförbundets hemsida (se länk) Kursen kostar 249: – och är en OBLIGATORISK grund inför denna kurs.
https://jagareforbundet.se/utbildning/eftersoksutbildning/steg-1/#

Läs mer