Styrelsen 2021

Mälarö jaktvårdskrets styrelse år 2021:

Andreas Cornale – Ordförande
David Albinsson – Ekonomi
David Roos – Kommunikation, sekreterare
Karl-johan Palmgren – Utbildningsansvarig, ungdomsansvarig
Frida Lindh – JAQT
Mattias Juth – Hundansvarig, Jakt- och viltförvaltningsansvarig
Robin Engvall – Skytteansvarig