Rättviks Jaktvårdskrets

Översikt Rättviksviken 2011-05-31
Foto Lennart Edvardsson / Rättviks Bildarkiv

VÄLKOMMEN TILL JÄGAREFÖRBUNDET RÄTTVIKS HEMSIDA !

Jägareförbundet Rättviks
ÅRSMÖTE den 11 februari 2020 klockan 19.00
i Stiernhööksgymnasiets aula

Ordförande Anders Gravsjö delar ut Brorsson/Fällmans Vandringspris 2020 till Lena och Niklas Bergström och Knuts Gunnar Hansson vann Kretsmästerskapet i skytte 2019.
Styrelsen för Rättviks jaktvårdskrets Svenska Jägareförbundet har beslutat att tilldela Brorssons och Fällmans vandringspris, till makarna Niklas och Lena Bergström.
Motivering
Niklas och Lena har i många år arbetat med frågor som rör jakt och viltvård.Niklas har i många år varit engagerad i NVR:s organisation för trafikeftersök. Han har även varit behjälplig vid eftersök på björnar, både vid trafikeftersök, jaktliga eftersök samt i förebyggande arbete med närgångna björnar i bebyggelse.
Lena har i många år arrangerat ”tjej-jakter” i Jägareförbundets och JAQT:s regi i Dalstuga med omnejd. Hon är även, tillsammans med maken Niklas, involverad i en av Sveriges största älghundsutställningar, Rättviksutställningen. Deras insatser som jaktprovsdomare och förmåga att få fram meriterade hundar är bidragande till utvecklingen av jakten i stort.
Priset får man för sitt sammanlagda jaktliga engagemang, och att man genom sitt arbete bl.a underlättar och stöttar rekryteringen av ungdomar och kvinnliga jägare.
Styrelsen för Rättviks Jaktvårdskrets
Gm Bengt Stor

 


Vargspillning foto E-M Dyrsmeds

VARGSPILLNINGSINVENTERING
Länsstyrelsen vill ha hjälp med en extra vargspillningsinventering för att få ett bättre grepp på vargförekomsten i länet.  Inventeringen pågår under tiden
1 oktober 2019  –  31 mars 2020

Insamlingskit kan hämtas och lämnas på Bingsjö Handel.   Anders Gravsjö (070-574 52 71) och Bengt Stor (070-207 56 68) lämnar också ut insamlingskit.
Hittar du vargspillning på skogen och inte har något insamlingskit men har tillgång till koordinater, så kontakta Länsstyrelsens Naturbevakare Jan Tisak (090-225 03 60).  Han ser då till att spillningen tas om hand.  Han kan också lämna ut och hämta kit.

 

Den 10 juli  2019 anordnades en TJEJKVÄLL för hagelskytte på Råbergets Jaktskyttebana.   4 skjutledare hjälpte tjejerna.  ALLA var överens om att det var en lyckad kväll.  Nästa gång blir de troligen kulskytte.

Planering och allmänt snack
                      
Kretsens ordförande Anders Gravsjö    Här tränas lerduveskytte
grillar korv
Skjutledarna ger tips inför löpande skytte på rådjur

 

 

Råbergets Jaktskytteklubbs skjutledare  tilldelades Brorsson/Fällmans vandringspris 2019

Brorsson/Fällmans vandringspris skall tilldelas den medlem/de medlemmar/det jaktlag eller motsvarande som har gjort en berömvärd insats för främjande av jakten i stort. Det kan avse viltvård, ungdomsarbete, jakt på predatorer av småvilt och skogsfågel eller annan verksamhet som är ägnad att gynna vårt klövvilt och
småvilt.

Förslag på pristagare kan inlämnas av enskild medlem, jaktlag och motsvarande till kretsstyrelsen senast den 31 december varje år. Förslaget skall vara skriftligt (i digital form) med motivering gällande föreslagen pristagare.   Pristagare skall vara medlem i Rättviks Jaktvårdskrets av Svenska Jägareförbundet

Kretsstyrelsen beslutar vem/vilka som skall få priset, som utdelas vid följande årsmöte

VILTDATA – kom ihåg att samla in och lägga in viltrapporten för småvilt för det gångna jaktåret.  Se längre ner på denna sida.

För tredje året i rad premieras Jägareförbundet Rättviks medlemmar

 

Har du några fina JAKTBILDER som du vill lägga upp på vår webbsida, så maila dem till mig palbengt@gmail.com

 

BRISTFÄLLIG INRAPPORTERING TILL VILTDATA – VIKTIGT UNDERLAG FÖR VILTFORSKNINGEN

Inrapporteringen till Viltdata av hur många rådjur, harar, skogshöns o s v samt predatorer som t ex. räv, grävling, mård som fällts inom ert område är av stor vikt för viltforskningen, som vi jägare delfinansierar via det statliga jaktkortet.  Styrelsen för Rättviks Jaktvårdskrets uppmanar därför alla ute i resp. VVO, jaktlag etc. att rapportera fällt vilt till ert VVOs/jaktlags Viltdata-rapportör.

 

 

  • Välkommen till Rättviks Jaktvårdskrets av Jägareförbundet!  Du som bor på annan ort men jagar inom Rättviks kommun vet väl att du kan bli medlem i Rättvikskretsen och därigenom stötta oss! Vi har en mycket fin jaktskyttebana som administreras av Råbergets Jaktskytteklubb.  Några ur vår styrelse ingår även i Jaktskytteklubbens styrelse.
  • Rättvikskretsen är den av länsförbundets kretsar som är mest aktiv vad gäller motioner till Länsförbundets årsmöte!  På senare år har alla våra motioner antagits av såväl Länsförbundets årsmöte som Jägareförbundets centrala årsmöte
  • Våra styrelsemedlemmar Daniel Bäckström, Anders Gravsjö och Jonny Jones fick vid Jägareförbundet Dalarnas årsmöte 2015 Jägareförbundets utmärkelse för sitt arbete med att utbilda till jägarexamen.
  • Här finner du information kretsens årsmötesprotokoll, kretsstyrelsens arbete, kretsens skyttebanor, eftersöksekipage, jägarexamen, ungdomssatsning, tjejsatsning och mycket mer.
  • Till höger finner du en meny om allt som finns på hemsidan.
  • Anmäl dig gärna till att få mail när Nyheter läggs upp här på hemsidan.
  • Längst ned finner du Svenska Jägareförbundets nationella funktioner.
  • Saknar du någon information, kontakta ordförande eller webbansvarig.

Väl mött!

/Rättviks JVK Styrelse