Rättviks Jaktvårdskrets

 

ÅRSSTÄMMA 2024

Jägareförbundet Rättvik bjuder in till
kretsårsmöte 2024

När: 6 februarimaps
Tid: kl 18:00
Var: Stiernhööksgymansiet (aulan)

Mer information:

 Föredragning om skyddsjakt varg, viltolycksstatistik mm.
Årsmöteshandlingar finns på plats i lokalen.
Vi bjuder på kaffe & tilltugg!

Länk till handlingar för Årsmöte 2024 Rättviks Jaktvårdskrets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSSTÄMMA 2023

Nedan hittar du handlingarna för årsstämman.

Länk till Handlingar för Årsstämma 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRISTFÄLLIG INRAPPORTERING TILL VILTDATA – VIKTIGT UNDERLAG FÖR VILTFORSKNINGEN

Inrapporteringen till Viltdata av hur många rådjur, harar, skogshöns o s v samt predatorer som t ex. räv, grävling, mård som fällts inom ert område är av stor vikt för viltforskningen, som vi jägare delfinansierar via det statliga jaktkortet.  Styrelsen för Rättviks Jaktvårdskrets uppmanar därför alla ute i resp. VVO, jaktlag etc. att rapportera fällt vilt till ert VVOs/jaktlags Viltdata-rapportör.

 

 

 

  • Välkommen till Rättviks Jaktvårdskrets av Jägareförbundet!  Du som bor på annan ort men jagar inom Rättviks kommun vet väl att du kan bli medlem i Rättvikskretsen och därigenom stötta oss! Vi har en mycket fin jaktskyttebana som administreras av Råbergets Jaktskytteklubb.  Några ur vår styrelse ingår även i Jaktskytteklubbens styrelse.

  • Rättvikskretsen är den av länsförbundets kretsar som är mest aktiv vad gäller motioner till Länsförbundets årsmöte!  På senare år har alla våra motioner antagits av såväl Länsförbundets årsmöte som Jägareförbundets centrala årsmöte

  • Våra styrelsemedlemmar Daniel Bäckström, Anders Gravsjö och Jonny Jones fick vid Jägareförbundet Dalarnas årsmöte 2015 Jägareförbundets utmärkelse för sitt arbete med att utbilda till jägarexamen.

  • Här finner du information kretsens årsmötesprotokoll, kretsstyrelsens arbete, kretsens skyttebanor, eftersöksekipage, jägarexamen, ungdomssatsning, tjejsatsning och mycket mer.

  • Till höger finner du en meny om allt som finns på hemsidan.

  • Anmäl dig gärna till att få mail när Nyheter läggs upp här på hemsidan.

  • Längst ned finner du Svenska Jägareförbundets nationella funktioner.

  • Saknar du någon information, kontakta ordförande eller webbansvarig.

Väl mött!

/Rättviks JVK Styrelse