Rättviks Jaktvårdskrets

Översikt Rättviksviken 2011-05-31
Foto Lennart Edvardsson / Rättviks Bildarkiv

VÄLKOMMEN TILL JÄGAREFÖRBUNDET RÄTTVIKS HEMSIDA !

Rättvikskretsens årsmöte den 12 februari 2019


Erik Söderberg avtackas efter 10 år i              Thomas Björklund var ordförande
styrelsen

     
Råbergets Jaktskytteklubbs skjutledare            Kjell Snihs vann guldet vid kretsskyttet
tilldelades Brorsson/Fällmans vand-                 som vanligt
ringspris 2019


Erik Ringaby pratar om och svarar
på frågor om rödräven

Brorsson/Fällmans vandringspris skall tilldelas den medlem/de medlemmar/det jaktlag eller motsvarande som har gjort en berömvärd insats för främjande av jakten i stort. Det kan avse viltvård, ungdomsarbete, jakt på predatorer av småvilt och skogsfågel eller annan verksamhet som är ägnad att gynna vårt klövvilt och småvilt.

Förslag på pristagare kan inlämnas av enskild medlem, jaktlag och motsvarande till kretsstyrelsen senast den 31 december varje år. Förslaget skall vara skriftligt (i digital form) med motivering gällande föreslagen pristagare.   Pristagare skall vara medlem i Rättviks Jaktvårdskrets av Svenska Jägareförbundet

Kretsstyrelsen beslutar vem/vilka som skall få priset, som utdelas vid följande årsmöte

 


Karin Lundin vinnare i Viltspårs-SM 2018.  Kvalificerad till Viltspårs-NM, men hamnade istället akut hos veterinären för att tömma en böld som växt snabbt.
Karin tar semester under älgjaktsveckan för att kunna ställa upp om jaktlagen inte hittar påskjutna djur. Karin är fantastisk och vi i Rättvik kan skatta oss lyckliga !!!


Karin Lundin får Brorsson/Fällmans vandringspris 2017.  Hon ställer upp för oss jägare i vått och torrt på eftersök tillsammans med sin hund/hundar.  Både på trafikeftersök och övriga eftersök.

 

 VILTDATA – kom ihåg att samla in och lägga in viltrapporten för småvilt för det gångna jaktåret.  Se längre ner på denna sida.

För tredje året i rad premieras Jägareförbundet Rättviks medlemmar

nämligen Tina Englund och Inge Brorsson silver samt Lars Erik Kalles guld  vid Jägareförbundet Dalarnas länsårsmöte den 8 april 2017.  (2015 fick Daniel Bäckström, Anders Gravsjö och Jonny Jones varsin silvermedalj för arbetet med jägarexamen för elever på Stierhööksgymnasiet och 2016 fick kretsen en premie ur Wallenbergska fonden för värdefulla insatser.)

 

Har du några fina JAKTBILDER som du vill lägga upp på vår webbsida, så maila dem till mig palbengt@gmail.com

 

BRISTFÄLLIG INRAPPORTERING TILL VILTDATA – VIKTIGT UNDERLAG FÖR VILTFORSKNINGEN

Inrapporteringen till Viltdata av hur många rådjur, harar, skogshöns o s v samt predatorer som t ex. räv, grävling, mård som fällts inom ert område är av stor vikt för viltforskningen, som vi jägare delfinansierar via det statliga jaktkortet.  Styrelsen för Rättviks Jaktvårdskrets uppmanar därför alla ute i resp. VVO, jaktlag etc. att rapportera fällt vilt till ert VVOs/jaktlags Viltdata-rapportör.

 

 

  • Välkommen till Rättviks Jaktvårdskrets av Jägareförbundet!  Du som bor på annan ort men jagar inom Rättviks kommun vet väl att du kan bli medlem i Rättvikskretsen och därigenom stötta oss! Vi har en mycket fin jaktskyttebana som administreras av Råbergets Jaktskytteklubb.  Några ur vår styrelse ingår även i Jaktskytteklubbens styrelse.
  • Rättvikskretsen är den av länsförbundets kretsar som är mest aktiv vad gäller motioner till Länsförbundets årsmöte!  På senare år har alla våra motioner antagits av såväl Länsförbundets årsmöte som Jägareförbundets centrala årsmöte
  • Våra styrelsemedlemmar Daniel Bäckström, Anders Gravsjö och Jonny Jones fick vid Jägareförbundet Dalarnas årsmöte 2015 Jägareförbundets utmärkelse för sitt arbete med att utbilda till jägarexamen.
  • Här finner du information kretsens årsmötesprotokoll, kretsstyrelsens arbete, kretsens skyttebanor, eftersöksekipage, jägarexamen, ungdomssatsning, tjejsatsning och mycket mer.
  • Till höger finner du en meny om allt som finns på hemsidan.
  • Anmäl dig gärna till att få mail när Nyheter läggs upp här på hemsidan.
  • Längst ned finner du Svenska Jägareförbundets nationella funktioner.
  • Saknar du någon information, kontakta ordförande eller webbansvarig.

Väl mött!

/Rättviks JVK Styrelse