Aktuellt

FAMILJEKVÄLL  PÅ  RÅBERGETS  JAKTSKYTTEBANA den 26 juli 2017

Under kvällen bjuds på olika aktiviteter.  Bl a får barnen  skjuta på ballonger med luftgevär – väldigt populärt.  Där finns hundar som tränas och som vi får gosa med.  Viss del av ”staben” tar igen sig på trappan till Jägargården och Per, som vann tipspromenaden, väljer en hundfilt.

 

RÄTTVIKSKRETSENS VANDRINGSPRIS

 Kretsen har tidigare haft ett vandringspris för jaktlag och motsvarande inom Rättviksdelen av Siljansringen gällande urvalsjakt ägnad att förbättra älgstammen. På grund av ändrade förutsättningar har dock detta vandringspris avslutats. Vid kretsens årsmöte 2014 fick styrelsen i uppdrag att utarbeta ett förslag för ett nytt vandringspris som skall gälla hela Rättvikskretsen.

Styrelsens förslag är att kretsens vandringspris skall tilldelas den medlem/de medlemmar/det jaktlag eller motsvarande som har gjort en berömvärd insats för främjande av jakten i stort. Det kan avse viltvård, ungdomsarbete, jakt på predatorer av småvilt och skogsfågel eller annan verksamhet som är ägnad att gynna vårt klövvilt och småvilt.

Förslag på pristagare kan inlämnas av enskild medlem, jaktlag och motsvarande till kretsstyrelsen senast den 31 december varje år. Förslaget skall vara skriftligt (i digital form) med motivering gällande föreslagen pristagare.

Kretsstyrelsen beslutar vem/vilka som skall få priset, som utdelas vid följande årsmöte.

Kretsstyrelsen får fria händer att ta fram lämpligt vandringspris under år 2015.

Vid årsmötet 2017 fanns inget förslag på mottagare.  Vi hoppas på förslag till årsmötet 2018.

Rättviks jaktvårdskrets

Anders Gravsjö / Ordförande

anders.gravsjo@gronsakshallen.se

 

De fem mest viltolycksdrabbade vägsträckorna i Dalarna län (källa: NVR):

  1. Riksväg 70 mellan Insjön och Mora. Vägsträckans längd: 7 mil.
  1. Europaväg 16 mellan Djurås och Malung. Vägsträckans längd: 10 mil.
  1. Riksväg 69 mellan Falun och Rättvik. Vägsträckans längd: 4 mil.
  1. Riksväg 69 mellan Hedemora och Falun.  Vägsträckans längd: 3,5 mil.
  1. Europaväg 45 mellan södra Mora och norra Orsa. Vägsträckans längd: 4 mil.

Statistikkälla: Polismyndigheten Dalarna, statistikprogrammet Hobit.
Länsansvarig polis/NVR: Polisinspektör Roger Svensson (roger-oe.svensson@polisen.se) Se även www.viltolycka.se
NVR Rättvik kontaktperson är Erik Söderberg (emsoderberg@spray.se)