Vandringspris

 

Brorsson/Fällmans vandringspris skall tilldelas den medlem/de medlemmar/det jaktlag eller motsvarande som har gjort en berömvärd insats för främjande av jakten i stort. Det kan avse viltvård, ungdomsarbete, jakt på predatorer av småvilt och skogsfågel eller annan verksamhet som är ägnad att gynna vårt klövvilt och
småvilt.

Förslag på pristagare kan inlämnas av enskild medlem, jaktlag och motsvarande till kretsstyrelsen senast den 31 december varje år. Förslaget skall vara skriftligt (i digital form) med motivering gällande föreslagen pristagare.   Pristagare skall vara medlem i Rättviks Jaktvårdskrets av Svenska Jägareförbundet

Kretsstyrelsen beslutar vem/vilka som skall få priset, som utdelas vid följande årsmöte

 

 

Brorsson/Fällmans vandringspris 2020

Jägareförbundet Rättviks
årsmöte den 11 februari 2020 klockan 19.00
i Stiernhööksgymnasiets aula

 

Ordförande Anders Gravsjö delar ut Brorsson/Fällmans Vandringspris 2020 till Lena och Niklas Bergström och Knuts Gunnar Hansson vann Kretsmästerskapet i skytte 2019.

Styrelsen för Rättviks jaktvårdskrets Svenska Jägareförbundet har beslutat att tilldela Brorssons och Fällmans vandringspris, till makarna Niklas och Lena Bergström.

Motivering
Niklas och Lena har i många år arbetat med frågor som rör jakt och viltvård.Niklas har i många år varit engagerad i NVR:s organisation för trafikeftersök. Han har även varit behjälplig vid eftersök på björnar, både vid trafikeftersök, jaktliga eftersök samt i förebyggande arbete med närgångna björnar i bebyggelse.
Lena har i många år arrangerat ”tjej-jakter” i Jägareförbundets och JAQT:s regi i Dalstuga med omnejd. Hon är även, tillsammans med maken Niklas, involverad i en av Sveriges största älghundsutställningar, Rättviksutställningen. Deras insatser som jaktprovsdomare och förmåga att få fram meriterade hundar är bidragande till utvecklingen av jakten i stort.
Priset får man för sitt sammanlagda jaktliga engagemang, och att man genom sitt arbete bl.a underlättar och stöttar rekryteringen av ungdomar och kvinnliga jägare.

Styrelsen för Rättviks Jaktvårdskrets
Gm Bengt Stor