Kretsens historia

Kretsens historia
1961 Den 6 oktober, bildades Sotenäs jaktvårdskrets. Verksamhetsområdet skulle omfatta Tossene-, Södra Sotenäs- och Smögens kommuner, det som i dag är Sotenäs kommun.
1962 motionerade kretsen om förlängd sjöfågeljakt i februari.
En nu så aktuell fråga som fyrverkeri och påsksmällare försökte kretsen att begränsa redan 1963 genom en uppvaktning till landsfiskalen.
1965 ansökte kretsen om att få skjuta havstrut från motorbåt. Då som nu, en viktig viltvårdsinsats att decimera havstrutarna. Under slutet av 1960- och 1970-talet var problemen med vitfågel så stora att giftutläggning och punktering av ägg fick utföras.
1973 startade utsättning av rapphöns, för att stärka stammen. Detta följdes 1975 av stöd till fasanprojekt.
1977 För att utveckla jaktskyttet tog kretsen initiativ till bildandet av Sotenäs jaktskytteklubb. Detta har resulterat i en fantastisk skytteanläggning i Skyttegården Kärrshålan. Flera skyttar från klubben har, genom åren, nått framskjutna placeringar i t.ex. SM-tävlingar.
1979 Kom förslag från kretsen, till Sotenäs kommun, att sjöfågeljakten på kommunens holmar och skär skall vara fria att utnyttja, för folkbokförda och mantalsskrivna inom kommunen. Detta blev senare kommunens beslut.
1980 gick Sotenäs jaktvårdskrets in med ekonomiskt stöd till det nystartade ”Lunnefågelprojektet”, som syftade till att återfå denna charmiga alka som häckfågel, på Soteskär. Trots flera års stora ansträngningar lyckades projektet inte att få fåglarna att gå till häckning, men man kunde i alla fall se en ökad förekomst av denna ”havspapegoja” i våra farvatten.
1984 kom motion om förlängd ejderjakt, i februari, åter igen. Denna och en motion om februarijakt på storskarv, som ökat i population, bifölls vid kretsens årsmöte.
1985 övertog Sotenäs jaktvårdskrets administrationen av kommunens jaktmarker. Detta gav kretsen möjlighet att besluta om en viktig medlemsförmån, att få ta med sig gästjägare på kommunal sjöfågeljakt. En förmån som skapat många möjligheter till utbytesjakter för kretsens medlemmar.
1991 + 1992 motionerades det åter om ejderjakt i februari, med hänvisning till den ökande ejderpopulationen.
1998 motionerade kretsen om dispens från blyhagelförbud vid ejderjakt, då ingen skadlig effekt av blyhagelskytte över djupt vatten kunnat påvisas. Detta år motionerade kretsen även om återinförandet av allmän jakttid på storskarv. En ny medlemstidning för kretsens medlemmar, ”SotenäsJägaren”, såg dagens ljus, hösten 1998.
1998 knöt vi kontakter med vår vänort Läsö, i Danmark. Detta resulterade i ett ungdomsutbyte under 1999. Danska ungdomar kom på besök, och vann i en skyttetävlan mot ungdomar från Sotenäs. Under hösten blev sedan våra ungdomsskyttar bjudna till Läsö, på ”fellesjakt”(sällskapsjakt). En trevlig inledning som vi hoppas skall bli en årlig tradition.
1999 biföll kretsens årsmöte en motion om jakt på knubbsäl.
Samma år arrangerade Sotenäs jaktvårdskrets, för första året, en gemensam, allmän rävjakt. Detta blev en uppskattad årlig tradition.
2000 motionerade kretsen om utökad jakt på havstrut.
Sotenäs jaktvårdskrets blev utsedd till årets krets 2001!

Under upparbetning