Rovdjursobservationer

Nu kan vi lägga in våra egna rovdjurs-observationer i databasen www.rovobs.se

 

Här kan du rapportera dina rovdjursobservationer och se var rovdjuren finns i länet. Syftet med rapporteringssidan är att underlätta allmänhetens rapportering till Länsstyrelsen, öka allmänhetens kunskap om rovdjursförekomst, samt förebygga skador på tamdjur och hundar.

Observationer av både varg och lodjur finns registrerade i Sotenäs och grannkommuner.

För att få hjälp med att bedöma dina observationer ring kretsens rovdjursansvariga.

Uno Magnusson

mobil 070-3782298