Kustjaktfrågor

Har ni några frågor som gäller kustjakten så ska ni vända er till Ove Svanberg 073-334 55 60 det är han som ansvarar för dessa.