Vildsvinsgruppen

Viltsvinsgruppen

På grund av den ökande vildsvinsstammen i Sotenäs har Sotenäs jaktvårdskrets beslutat att utse en vildsvinsgrupp samt en vildsvinsansvaring i kretsen.
Gruppen består av:
Anders Henriksson, vildsvinsansvarig
Dan Christiansson
Johan Josefsson
Bengt Wallström
Inge Andersson
Torbjörn Pålsson
Kjell Andersson,  eftersök vildsvin
Gruppens uppgift är att vara behjälpliga om någon markägare/bonde får problem med vildsvin, framförallt på odlade fält och naturligtvis i samråd med jakträttsinnehavaren.
Kontakta Anders Henriksson, 0733 – 30 33 80
För att vi ska få en överblick av vildsvinsstammens storlek i Sotenäs vore jag tacksam om ni rapporterade observationer av vildsvin till mig så jag kan sammanställa ett underlag för detta. Tid, plats, antal och sort är intressanta uppgifter, ring gärna.
Hoppas vi kan hjälpas åt och förvalta vildsvinsstammen på bästa sätt och med så lite problem som möjligt för alla.
Anders Henriksson, 0733 – 30 33 80