Jakter

 

Trollhättan Lilla Edets Jaktvårdskrets kan, enligt ett jakt- och viltvårdsavtal med Lilla Edets kommun/LEIFAB, under hösten och vintern erbjuda möjlighet till jakt. Vi får enligt detta avtal disponera ca 550 hektar mark öster om Lilla Edet i Högstorpsområdet samt ca 200 hektar i Hjärtum i anslutning till Hjärtums f.d. skidstuga. Vi erbjuder möjlighet till jakt efter både älg, rådjur och småvilt.

Jakterna kommer att säljas som kortjakt där jakträtten gäller för en jaktdag. I första hand är jakterna till för i prioriteringsordning; ungdomar som jagar under uppsikt, kvinnor, nyblivna och marklösa jägare. Om plats finns erbjuds övriga jägare att delta. Det hela leds och organiseras av Lilla Edets Jaktvårdskrets som ställer upp med jaktledare, hundförare och ev. eftersöksekipage.

Vid all jakt med kulvapen i kretsens regi, skall godkänd uppskjutning på älgbanan, ha skett under innevarande jaktår! 

Vid överteckning av antalet deltagare till jakterna kommer följande prioritetsordning att tillämpas:

  1. Kvinnor, ungdomar i kommunen har förtur enligt kommunfullmäktiges beslut
  2. Därefter övriga marklösa i kommunen
  3. Jägarskoleelever
  4. Resterande jägare som varit med på arbetsdagar
  5. Därefter övriga utanför kommunen

Vid jakterna förväntas deltagarna inklusive skytten även att delta i omhändertagandet samt styckningen av fällt vilt.