Priser & betalning

 

Kostnad per jaktdag under kommande säsong:

Älgjaktdag  300:-
Småviltsjakt med rådjursjakt 150:-
Övrigt småvilt 100:-

Rävjakt Gratis.
Troféer tillfaller skytten.
Ungdomar, upp tom året man fyller 25 år, jagar gratis.

Aktuellt pris för viltkött från jakterna:
Älgkött: 45 kr/kg, slaktvikt,  (Köttet säljs inom jaktlaget)
Rådjur: Vuxet djur: 400 kr, kid: 250 kr. (Skjutet rådjur skall köpas av skytten)
Vildsvin: 45kr/kg  (köttet säljs inom jaktlaget)

Vid jakterna förväntas deltagarna inklusive skytten att delta i omhändertagandet samt styckningen av fällt vilt.

SWISH (bekräfta med aktuell jaktledare) alt. kontant betalning vid samlingen inför jakten.
Tag med jämna pengar eller bevis för insatt belopp på bankgirot.

Bg 278-4940

OBS! Vid bankgirobetalning dela upp betalningen om det är flera poster och skriv tydligt i meddelandefältet:

  • Datum
  • Avsändarnamn
  • Vad inbetalningen avser