Styrelsen

 

Styrelsen för 2024:

Ordförande             – Kent Edvartsen
Vice ordförande     – Patrik Aronsson
Kassör                     – Johan Olander
Sekreterare            – Joacim Thell
Ledamot                 – Göran Karlsson
Ledamot                 – Lars Pettersson
Ledamot                 – Jesper Johansson
Ledamot                 – Johan Abrahamsson
Ledamot                 – Patrik Aronsson
Ledamot                 – Daniel Bjällvinger

Valberedning:
– Angelica Eriksson
– Jan Karlsson, 070281178 jan.jagareforbundet@outlook.com
– Henric Nordqvist
– Ove Andersson