Rovdjur

Har du sett varg, lo eller spår av dessa rovdjur är det viktigt att du rapporterar det snarast!

Samtliga spår av varg och lodjur är intressanta under hela året!
Rapportera direkt på Skandobs.
Det är särskilt viktigt att ringa om du har sett:

  • varg eller vargspår på snö
  • flera lodjur tillsammans under november-februari
  • varg nära bebyggelse

Mer och aktuell information hittar du på Länsstyrelsens hemsida inkl. deras publikation ”Viltnytt”.