Viltolycka

 

Det är enligt lag anmälningsplikt vid all sammanstötning mellan motorfordon och följande vilt:
Björn, Varg, Järv, Lodjur, Älg, Kronhjort, Dovdjort, Rådjur, Utter, Vildsvin, Mufflonfår, Örn.
Detta gäller oavsett om djuret är dött, skadat eller synbart oskadat!

Så här kommer lite tips som är bra att ha med sig om olyckan är framme:

Har du med dig en viltolycksremsa i bilen för att markera platsen?
Behåll lugnet, använd varningsblinkers eller varningstriangel om det behövs.

Ring 112 … och lämna all information som efterfrågas!

Var befinner du dig, vägnummer, ort, kännemärke, ev koordinater?
Vad är det för viltslag, om du har kört på flera djur, eller var det fler djur med vid olycksplatsen?

Märk upp platsen med viltolycksremsa eller annan tydlig markering på den sida djuret försvann?
(Även om viltet ligger dött på platsen ska markering ske för att informera att olyckan är inrapporterad)
Vid kollision med vildsvin eller stora rovdjur vidtag försiktighet och gör eventuellt markeringen på ca 100m avstånd, men glöm inte att meddela detta i så fall!
Lämna namn, telefonnummer, registreringsnummer samt eventuella skador på bilen.
Om du är intresserad så begär återkoppling på resultatet av Polisen.

Här kan du ladda ner och skriva ut markeringsremsan för viltolycka (finns även att hämta på bilprovningen).
Skriv ut remsan, vik och fäst ett snöre eller ett gummiband i den förtryckta markeringen.

Mer information och statistik hittar du på Nationella Viltolycksrådets hemsida.

Hoppas det inte behöver hända!