Nyheter Arkiv

Läs senaste nummret av ”Viltnytt”

Länsstyrelsen i Västra Götaland gör om sin publikation ”Rovdjursnytt” – (tidigare ”Rovdjur i Västra Götalands Län”).

”Länsstyrelsen har genomfört en omorganisation, och bland annat samlat viltfrågorna på en egen enhet, viltenheten. Allt vilt ska förvaltas med ett ekosystemperspektiv, med arterna som en helhet i sin miljö. Allt i naturen hänger ihop. Det är därför naturligt för oss att informera inte bara om rovdjuren, utan även om alla övriga viltfrågor i vårt nyhetsbrev som kommer ut fyra gånger per år. Vi byter därför namn på nyhetsbrevet, från Rovdjursnytt till Viltnytt.”

Läs Viltnytt nr1 2017 här!

Läs Viltnytt nr4 2016 här!

Läs Viltnytt nr3 2016 här!

Läs Viltnytt nr2 2016 här!

Läs Viltnytt nr1 2016 här!

Läs mer