Kontakta oss

Välkommen att kontakta styrelsen

Ordförande
Daniel Widman
daniel.widmans@gmail.com
070 – 33 69 180

Vice ordförande
Johan Löfgren
johan.lofgren@egonet.se
070 – 23 90 300

Sekreterare, kassör
Ulla Hedlund
ulla.hedlund@telia.com
070 – 34 78 091

Ledamot
Konrad Hedlund
konrad.hedlund@telia.com
070 – 54 89 465

Ledamot
Bettan Karlsson
b1an.karlsson@telia.com
070 – 379 51 64

Ledamot
Robert Broström
victor230@live.se
070 – 625 28 42

Suppleant
Anderas Nordlund
ante.maskinforare@gmail.com
070 – 343 52 54

Suppleant
Vakant
 
 

Valberedningens sammankallande
Lennart Bergqvist
  lennartbergqvist@telia.com
070 – 65 07 133

Utbildningsansvarig
Konrad Hedlund, Anderas Nordlund

Ungdomsansvarig
Konrad Hedlund, Anderas Nordlund

Rovviltsansvarig
Johan Löfgren

Viltvårdsansvarig
Robert Broström

Fjälljaktsansvarig
Anderas Nordlund

JAQT-ansvarig
Bettan Karlsson

Provledaransvarig
Mikael Karlsson

Hornbedömare
Kurt Vestin
070-590 19 92

Hornbedömare
Jill Karlsson
jillkarlsson@telia.com
073 – 80 48 788

Ta kontakt med någon av oss i styrelsen direkt eller skicka din fråga/synpunkt via formuläret nedan till vår gemensamma e-post.