Viltolyckor

Nationella Viltolycksrådet (NVR)
Rikspolisstyrelsen har från 2007-01-01 efter regeringsbeslut ansvaret för samordningen inom Nationella Viltolycksrådet, som består av 12 myndigheter och organisationer. Rådets huvudinriktningar är att organisera en nationell viltolycksorganisation för eftersök av trafikskadat vilt och samordna det viltolycksförebyggande arbetet. Svenska Jägareförbundet har genom sitt allmänna uppdrag ansvaret för att tillsammans med Jägarnas Riksförbund tillhandahålla kompetenta jägare med spårhundar och kontaktmän till viltolycksorganisationen. Vägverket har ansvaret för den del i rådet som avser viltolycksförebyggande åtgärder.

Ring 112 och gör en polisanmälan om du skadat ett djur eller hittar ett trafikskadat djur vid vägen. Då kan både djurets lidande och risken för nya olyckor minska. Om djuret har dött och ligger vid sidan av vägen ska du kontakta Polisen snarast på telefon 114 14.

Enligt jaktförordningen är den som kört på vissa djur skyldig att göra en polisanmälan och att märka ut platsen där olyckan skett. Skyldigheten gäller vilda djur enligt jaktförordningen §40 vilka är:
älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflonfår.

Vid polisanmälan av en viltolycka ska du uppge:
Dina person- och fordonsuppgifter.
Var olycksplatsen är, ort, vägnummer och kännemärken.
Vilken typ av djur som är inblandat, om det finns kvar på platsen eller i vilken riktning det försvunnit.

Olycka med tamdjur
Om du skadat eller dödat ett tamdjur är du skyldig att märka ut platsen och snarast kontakta Polisen. Om ditt husdjur har blivit påkört av okänd förare ska du kontakta Polisen på telefon 114 14.

Mer information finns på www.polisen.se


Viktigt att markera viltolycksplatsen
Om en viltolycka inträffar ska man i första hand ta hand om eventuella skadade och varna andra trafikanter genom att sätta ut en varningstriangel och ringa SOS 112. Dessutom måste olycksplatsen markeras. Markeringsremsor kan hämtas på Bilprovningens stationer och innehåller värdefull kontaktinformation om olyckan är framme.