Utsedda delegater

Älgförvaltningsområde 4, Piteå-Luleå-Boden-Älvsbyn

 

SCA Robert Jonsson robert.jonsson@sca.com Ordförande 070-368 18 38
VVo Per-Arne Lundström lundstrom.perarne@gmail.com 073-055 33 50
Norra Skogsägarna Torgny Hardselius torgny@nmab.se 070-568 17 12
Jägareförbundet Tord Johansson thord.johansson@bredband.net Sekreterare 070-525 63 60
Jägareförbundet Kurt Lundgren kurt.lundgren@hotmail.com 070-640 05 08
Jägarnas Riksförbund Victoria Kärrman victoria@plov.se 070-218 23 36