Eftersöksgruppen Kontaktpersoner

Mikael Karlsson (Samordnare)
moose.hunter@telia.com
070 – 533 14 81

Lennart Bergqvist(Vice samordnare)
lennartbergqvist@telia.com
070 – 650 71 33