Minsta Areal för registrering av Licensområde

Piteå 1,2,4 250 Ha
Piteå 3 500 Ha
Piteå 5 150 Ha

Älvsbyn 300 Ha

Luleå 1,2 150 Ha
Luleå 3 100 Ha

Boden 1,2 200 Ha
Boden 3 400 Ha.