Motioner

Tycker du att det händer för lite inom Jägareförbundet Burträsk?

Tycker du att Svenska Jägareförbundet inte agerar så som du vill?

Är det något annat som du tycker inte är som det borde vara?

MEN VAR MED OCH PÅVERKA DÅ!!!

I en demokratisk organisation kan medlemmarna påverka via motioner inlämnade till årsmötet.
Vad motionen skall innehålla, det bestämmer DU!

Motionen skall vara ordföranden eller sekreteraren tillhanda SENAST DEN 31 DECEMBER 2014.

Välkomna med ERA motioner!

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar