Dags för den årliga småviltsrapporteringen

Varför ska ditt jaktlag årligen rapportera hur mycket småvilt som fällts?

Ditt jaktlag kommer väl ihåg att rapportera vad som fällts senaste säsongen? Jägare har rapporterat avskjutning till Svenska Jägareförbundet sedan 1939 och det blir allt viktigare. Efterfrågan på information är stor i dagens samhälle. Det gäller även information om jakt och vilt.
Jägarna har ett ansvar att förvalta det jaktbara viltet uthålligt. Det har Riksdagen och Naturvårdsverket bestämt i demokratisk ordning. Jägareförbundet har sedan 1939, på uppdrag från Riksdag och Regering, årligen organiserat insamling av avskjutningsstatistik.

Utan tvekan utgör resultatet från jägarnas rapportering en unik och värdefull kunskapskälla. Jaktstatistiken utgör faktiskt för en del arter, den enda tillgängliga källan till information. Så det är inte bara jägarna själva som får intressant och värdefull information av att sköta sin rapportering från jaktlaget. Förtroendet för jakten som sådan är en annan viktig anledning. Viltrapportörens nyckelroll och engagemang borgar således för jägarnas fortsatta förtroende från samhället.

Ju fler som rapporterar sin avskjutning desto riktigare uppskattad blir jaktstatistiken, och därmed trovärdigheten hos jägarkåren som förvaltare. Resultat från rapporteringen redovisas som sammanställningar, dvs. enskilda jaktenheters uppgifter särredovisas aldrig utan förblir anonyma. Avskjutningsrapporteringen sammanställs så att vi kan följa förändringar i viltstammarna och förändringar i jakttryck på olika arter. Det ger värdefull information om hur vi ska förvalta viltet.

Jägare lägger lokalt ned mycket tid och resurser på jakt och viltvård. Av detta följer att jägarna får en bild av viltstammarnas utveckling. Men andra än jägare behöver också få del av denna bild, på en övergripande nivå. Jägarnas rätt att vara med och bestämma om jakttider och hur jakten får bedrivas grundas på viltrapportörens medverkan, där den årliga avskjutningens riktighet är den mest betydelsefulla. Målet är minst 30 % täckning, av jaktbar areal, i alla landets jaktvårdskretsar. Detta för att det är nödvändigt med god representativitet – tillräcklig avskjutningsrapportering i alla kretsar. Uppgifterna kan sedan bearbetas och öppet redovisas som sammanställt resultat på läns- och kretsnivå. Det är viktigt att jaktlagets uppgifter inte blir liggande. Inte minst för jaktens framtid är det viktigt att vi förmedlar informationen från vår jaktutövning vidare.

 

•Logga in på www.viltdata.se eller registrera dig som användare om du inte rapporterat tidigare.

•Fyll i avskjutningsrapporten och SPARA! Så får du en bekräftelse på att uppgifterna är lämnade.

Har du frågor eller behöver hjälp med rapporteringen? Vänd dig till viltdataansvarig inom Jägareförbundet Burträsk, Mats Lindberg ,mats.lindberg59@gmail ellerJaktvårdskonsulent Christer Zakrisson på Jägareförbundet Västerbotten christer.zakrisson@jagareforbundet.se 090-70 05 47, 070-330 06 48

 

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar