Viltdata

I ett samarbete mellan Jägareförbundet Burträsk och Naturbruks i Burträsk har det spelats in en instruktionsfilm om hur man gör för att samla in älgkäkar för åldersbestämning. Alla jaktlag inom Burträsk som hörsammat uppmaningen att samla in älgkäkar för åldersbestämning (som är en viktig del i älgförvaltningen, att veta hur gamla våra älgar är och om målet att höja medelåldern lyckats) lämnar in älgkäkarna på Naturbruks. Resultatet kommer sedan så fort åldersbestämningen är klar att kunna synas på respektive jaktlags sida i viltdata.se.

http://youtu.be/bMOrwNUjYD4

Inga kommentarer än.

Kommentera