Dagordning årsmöte 8/2-24

 

 1. Mötet öppnas.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Val av årsmötesfunktionärer. Ordförande samt 2st protokolljusterare, sekreterare utsedd av styrelsen, Johan Fagerberg
 4. Årsmötet stadgeenligt utlyst. Svensk Jakt nr 2-3 2024 samt med personlig kallelse via mail och sociala medier.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsen och kretsens verksamhet och förvaltningsberättelse
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fastställande av balans och resultaträkning för 2023.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Val av antal ledamöter i styrelsen (nu 10 st.) samt val av ledamöter i styrelsen. I tur att avgå av styrelsens ledamöter är, Jean Frick, Anders Klaar, Andreas Johansson, Veronica Lindberg och Lars Petterson. Jean har avböjt omval
 11. Val av en av ledamöterna till kretsens ordförande. Nuvarande Jean Frick. Jean har avböjt omval
 12. Val av två revisorer och två ersättare. Ordinarie är Simon Bylund och Jonas Carlstein, ersättare är Fredrik Johansson och Harry Englund.
 13. Anmälan om representation från lokal organisation med anknytning till jakt och viltvård. Hjo- Tibro viltvårdsförening är nerlagd.
 14. Anmälan av kommun och LRF utsedda representanter att vara adjungerade i styrelsen. För kommunen David Olsson och för Hjo LRF avdelning Patrik Fagerberg och Per Ekström för S Fågelås LRF- avdelning.
 15. Val av informationsansvarig. Nuvarande Jean Frick. Jean har avböjt omval
 16. Val av studieansvarig samt kurshandledare. Nuvarande studieansvarig är Johan Fagerberg.
 17. Val av ungdomsansvarig. Nuvarande Andreas Johansson.
 18. Val av ombud till länets årsstämma, 3st ordinarie samt 3st ersättare. 2023 års ersättare var. Linus Dahlqvist, Martin Korneliussen och Christer Nevelius.
 19. Val av valberedning. Sammankallande Petter Holmgren avgår, övriga ledamöter är Morgan Svensson och Marcus Elf.
 20. Val av ledamot i valberedningen för Jägarförbundet Skaraborg. För Tidaholms- JVK, nuvarande Rolf Gustavsson. För Hjo- JVK, nuvarande Gunnar Persson. ( Både ordinarie och ersättare kallas numera.)
 21. Val av ledamot i eventuella kommittéer eller arbetsgrupper i studiefrämjandet, nuvarande är Johan Fagerberg.
 22. Överläggningar om verksamhetsplan och budget för 2024. Sekreterare och kassör redogör.
 23. Styrelsen i ärenden som länsföreningen infordrat yttrande om.
 24. Beslut om sättet att kalla till nästa årsmöte. Förslag. Annons i Svensk Jakt nr 1 eller 2/3 2025 samt minst en vecka innan årsmötet även med personlig kallelse via mail och sociala medier.
 25. Skrivelser cirkulär och motioner.
 26. Övriga frågor och informationer
 27. Påminnelse till alla.
 28. Hjo- ÄSO information.

 

 • Årsmötet avslutas. Därefter föredrag och kaffe.