Dagordning årsmöte 9/2-23

 

 

 1. Mötet öppnas.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Val av årsmötesfunktionärer. Ordförande samt 2st protokolljusterare, sekreterare utsedd av styrelsen, Johan Fagerberg
 4. Årsmötet stadgenligt utlyst. Svensk Jakt nr 2-3 2023 samt med personlig kallelse via mail.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsen och kretsens verksamhet och förvaltningsberättelse
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fastställande av balans och resultaträkning för 2022.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Val av antal ledamöter i styrelsen (nu 10 st.) samt val av ledamöter i styrelsen. I tur att avgå av styrelsens ledamöter är, Johan Fagerberg, Marcus Elf, Petra Johansson, Wiktor Löfmark och Linus Dahlqvist. Marcus Elf har avböjt omval.
 11. Val av en av ledamöterna till kretsens ordförande. Nuvarande Jean Frick
 12. Val av två revisorer och två ersättare. Ordinarie är Martin Korneliussen och Jonas Carlstein, ersättare Simon Bylund och Fredrik Johansson.
 13. Anmälan om representation från lokal organisation med anknytning till jakt och viltvård. Inga anmälningar. Tibro- Hjo viltvårdförening är nedlagd.
 14. Anmälan av kommun och LRF utsedda representanter att vara adjungerade i styrelsen. För kommunen Kjell Olsson ersätts av David Olsson och för Hjo LRF avdelning Patrik Fagerberg och Per Ekström för S Fågelås LRF- avdelning.
 15. Val av informationsansvarig. Nuvarande Jean Frick
 16. Val av studieansvarig samt kurshandledare. Nuvarande studieansvarig är Johan Fagerberg.
 17. Val av ungdomsansvarig. Nuvarande Andreas Johansson.
 18. Val av ombud till länets årsstämma, 3st ordinarie samt 3st ersättare. 2022 års ersättare var. Jean Frick, Johan Fagerberg, Veronica Lindberg, Martin Korneliussen, Christer Nevelius och Linus Dahlqvist. (Dessa fick stå kvar efter som det blev endast en som fick åka.)
 19. Val av valberedning. Sammankallande Per Hulmarker avgår, övriga ledamöter är Petter Holmgren och Morgan Svensson.
 20. Val av ledamot i valberedningen för Jägarförbundet Skaraborg. För Tidaholms- JVK, nuvarande Rolf Gustavsson. För Hjo- JVK, nuvarande Gunnar Persson. ( Både ordinarie och ersättare kallas numera.)
 21. Val av ledamot i eventuella kommittéer eller arbetsgrupper i studiefrämjandet, nuvarande är Johan Fagerberg.
 22. Överläggningar om verksamhetsplan och budget för 2023. Sekreterare och kassör redogör.
 23. Styrelsen i ärenden som länsföreningen infordrat yttrande om.
 24. Beslut om sättet att kalla till nästa årsmöte. Förslag. Annons i Svensk Jakt nr 1 eller 2/3 2024 samt minst en vecka innan årsmötet även med personlig kallelse via mail. Och eventuellt annons i SLA.
 25. Skrivelser cirkulär och motioner.
 26. Övriga frågor och informationer.
 27. Påminnelse till alla.
 28. ÄSO information. Gunnar Persson informerar om läget.
 • Årsmötet avslutas.